Kwartaal gedichten

GENADEread in english

Door Laura Story (luister naar het lied)
Kwartaalgedicht april-jun 2020

In deze moeilijke tijd van het Coronavirus dat levens eist en de levens van overlevenden verwoest, is het goed moed te putten uit het feit dat God van ons houdt. Deze dingen zouden gebeuren en gebeuren om ons tot bezinning te laten komen, zodat we kunnen bidden (Job 6:26 en 1 Petrus 4:7). Waar sta ik tegenover God? Wetende dat NIETS ons kan scheiden van Zijn liefde voor ons (Romeinen 8:34,35).

Mijn hart is zo trots. Mijn geest is zo verward.
Ik zie de dingen die U door mij doet als geweldige dingen die ik heb gedaan
Nu breekt U mij teder. Daarna pakt u mij liefdevol op.
En houdt U me vast als mijn Vader. En vormt U mij als mijn Maker.

Ik vraag U: "Hoe vaak zult U mij oppakken, terwijl ik U blijf teleurstellen?
En terwijl ik elke keer tekortschiet Uw glorie te weerkaatsen?
Hoe lang zal er vergeving in overvloed zijn?"
En U antwoordt: "Mijn kind, Ik houd van je. En zolang je Mijn gezicht zoekt.
Zul je lopen in de kracht van Mijn dagelijkse, overvloedige genade."

Soms kan ik me zwak voelen en een beetje ontmoedigd.
Wetende dat iemand, ergens het veel beter kan doen dan ik.
Want, wie ben ik om U te dienen? Ik weet dat ik U niet verdien.
En dat is wat in mijn hart brandt en me laat treuren.

Ik vraag U: "Hoe vaak zult U mij oppakken, terwijl ik U blijf teleurstellen?
En terwijl ik elke keer tekortschiet Uw glorie te weerkaatsen?
Hoe lang zal er vergeving in overvloed zijn?"
En U antwoordt: "Mijn kind, Ik houd van je. En zolang je Mijn gezicht zoekt.
Zul je lopen in de kracht van Mijn dagelijkse, overvloedige genade."

U bent zo geduldig met mij, o Heer.

Terwijl ik met U loop, leer ik wat Uw genade werkelijk betekent.
De prijs die ik nooit kon betalen, werd betaald op Golgotha.
Dus, in plaats van te proberen om U terug te betalen, leer ik om gewoon gehoorzaam te zijn.
Door mijn leven aan U te geven voor alles wat U aan mij hebt gegeven.

Ik vraag U: "Hoe vaak zult U mij oppakken, terwijl ik U blijf teleurstellen?
En terwijl ik elke keer tekortschiet Uw glorie te weerkaatsen?
Hoe lang zal er vergeving in overvloed zijn?"
En U antwoordt: "Mijn kind, Ik houd van je. En zolang je Mijn gezicht zoekt.
Zul je lopen in de kracht van Mijn dagelijkse, overvloedige genade."

Berouw - Psalm 51read in english

(posted: 5 juli 2019)
1 Voor de koorleider. Een psalm van David,
2 toen de profeet Natan hem terechtwees, nadat hij met Batseba overspel had gepleegd en haar man Uriah had vermoord.

Lees meer...

De tijd is vervuld, geloof het evangelie read in english

Ingrid Wijngaarde
16-06-2018

Buiten was het donker.
In de Bovenzaal brandden de olielampjes zachtjes.
Twaalf mannen met bedrukte harten waren bijeen rond de Zoon des Mensen.

Lees meer...

Bloeding - Hemorrhage

posted 2018-03-30
Op Golgotha, een Heilige;
De helling af, gaat een begrafenisstoet;
Een lichaam, verbrijzeld op een kruis;
Een slechte wereld, heeft dat nodig.
Een Heiland, zoals daar geslacht,
Bloedend voor ons ...
On Calvary, an Holy One;
Down the hill, a funeral throng;
A body shattered on a cross;
The wicked world needs just such.
A Savior as the one there slain,
Hemorrhaging for us...

Daar is geen nacht! read in english


In het land waar de dag niet vervaagt
Ligt “de stad in 't vierkant”
Het zal nooit voorbij gaan,
En daar is "geen nacht"

Lees meer...

Lunchpauze langs de Eems

Liggend op mijn rug, kijk ik omhoog in de onpeilbare diepte van blauw water.
Ik kijk, maar ik zie niets anders dan een egale koele kleur.

Lees meer...

Het zwaard dat sliep

Het Zwaard dat sliep had ongeveer 6000 jaar geleden uit de slaap gewekt moeten worden.
Het had moeten ontwaken om twee mensen dood te slaan. Dat moest, want God had gezegd:

Lees meer...

Kwartaalgedicht - april-mei-juni-2015read-in-english

Gods telefoon

Altijd bereik bij God.

Lees meer...

januari-februari-maart 2016

Hoe lang nog?read-in-english

Mijn God, het is geen vreesachtigheid,
dat mij doet uitroepen “Hoe lang nog?”

Lees meer...

Kwartaalgedicht - oktober/november/december/2014:

Tien regels voor gelukkig zijn

U mag zelf kiezen welke regels op u van toepassing zijn; welke houding u wilt aannemen tegenover uw medemens.

Lees meer...

Pelgrimstochtread-in-english

Naar psalm 121, een bedevaartslied van David

Lees meer...

Kwartaalgedicht - april/mei/juni/2014:

Onze Borg in de hoge Hemelen

read-in-english Een Archangel, op hemelse hoogten staand,
neemt onze gebeden over in Zijn hemelse hand;
En met hemelse wierook, zo kostbaar,
mengt Hij elk gebed uit het hart.
Hen die vertrouwen op Zijn kostbaar Bloed,
heeft Hij hun ziel met God verzoend.

Lees meer...

Blood of ChristDA

Read Dutch
I claim the blood of Christ my own,
Atonement for my sin.
For me He has the vict’ry won
And now I’ve life within.

Lees meer...

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry