Op weg naar Huis

Vanmorgen zag ik ze vliegen. Van oost naar west.
Echt heel veel.
Mijn blik was gevangen door het schouwspel.
Gevaarlijk, want ik reed in de auto.
Maar het was zo'n mooi gezicht!

Naar huis. Het seizoen is voorbij.
Zwarte slierten, afgetekend tegen de ochtendhemel van onbestemde kleur.
Aan de horizon kleurt het wel al oranje. De zon komt op.

Ze vliegen allemaal in dezelfde richting, gestuurd door een onbekend kompas,
gedreven door een onbekend instinct, om terug te gaan naar de plek waar ze vandaan kwamen.
Ver in het Noorden.

Doelbewust vliegen ze.
Elkaar toeroepend: Wij gaan naar huis!
Deze richting op!
Blijf in formatie, dat kost de minste energie!
Bijblijven, jongens!
Honderden, duizenden.
Ganzen.

En wij gelovige mensen?
Zijn wij ook op weg naar Huis?
Jezus, wijst ons de weg, die Hij ons is voorgegaan.

Roep elkaar toe: Blijf bij elkaar!
Dat kost de minste energie!
We zijn op weg naar Huis, de plek waar we horen!

En we zullen ook aankomen, als we onze blik gericht houden.
Een schare, die niemand tellen kan.
Gedreven door onze liefde voor de Heer.

(IAW, 5-1-2017) 

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry