Kwartaal gedichten

Kwartaalgedicht - april-mei-juni-2015read-in-english

Gods telefoon

Altijd bereik bij God.

Ik weet niet of het u bekend is
Dat er een telefoon bestaat,
Die draadloos vanaf deze aarde,
Rechtstreeks naar de hemel gaat.

Want gaat u op de knieën.
Dan gaat daarginds de bel
En kunt u rustig spreken,
God hoort uw stem dan wel.

U zult het vast bemerken:
De lijn is altijd vrij.
“u bent verkeerd verbonden”
is er bij God niet bij.

Misschien zijn door uw niet-geloven
Contacten stukgegaan,
Of hebt u lang het toestel
Verlaten laten staan.

Uw hart is hier het toestel,
Dus kost’ t u geen voorbereiding,
Op ieder tijdstip van de dag
Gebruik te maken van Zijn leiding.

God wil beslist wel naar u horen.
Nooit zegt Hij: “maak het kort.”
Hij blijft wel aan het toestel,
Totdat u uw hart heeft uitgestort.

Zoals een vader met zijn kind spreekt
Zo luistert Hij met open oor.
God wil steeds voor Zijn kind het beste,
Daar is Hij Vader voor.

Dus controleer maar eens uw toestel
En maak het storingvrij
Uw Vader in de hemel
Is dan ontzaglijk blij.

(Uit: De Elisabethbode)
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry