DAChristus' bloed


Het bloed van Christus is voor mij,
Verzoening voor mijn zonden.
Voor mij overwon Hij het venijn,
Nu leef ik ongeschonden.

Mijn Heiland, Heer, zonder U
Was ik miserabel en zonder hoop.
Mijn hart, o Koning, dat wist U,
Verkeerde in onbekende nood.

Voor mij staat ‘t kruis hoog opgericht,
Hangend tussen hemel en aarde.
Geen mens blijft staan in het gericht,
Zonder die daad van waarde.

Het bloed van Christus, nu, voortaan!
Want Hem heb ‘k hardste nodig.
Zonder Christus, is ‘t een leeg bestaan,
Op meer kon ik niet hopen.

Het bloed van Christus:
Troost, Trouw en Zeker.
Voor mij geplengd,
Uit d’Hemelse Liefdesbeker.

Het bloed van Christus:
wast mij dagelijks rein.
Mijn hart is uitzinnig blij, want
God zingt een loflied voor mij!

Van schuld bevrijd; de hemel, mijn thuis!
Door het bloed van Christus - Zijn kruis!

(Ingrid Wijngaarde, 12 januari 2004)

ZIE OOK: DE PASSIE VAN DE CHRISTUS
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry