Wees waarachtigread in english

U moet zèlf waarachtig zijn,
Als u woorden van waarheid wilt onderwijzen,
Uw ziel moet overstromen,
Als u de zielen van anderen wilt bereiken.
Een overvloeiend hart is nodig
Om lippen volle spraak te geven.

Denk waarachtig en uw gedachten
zullen de hongerigen van de wereld voeden;
Spreek waarachtig en elk woord van u
zal een zaad zijn dat vrucht draagt;
Leef waarachtig en uw leven zal zelf
een groots en edel geloofsbelijdenis zijn.

(Hymns of Faith and Hope, second series, Horatio Bonar, 1862, www.ForgottenBooks.org, 19-03-2017)

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry