Kwartaal gedichten

Kwartaalgedicht - oktober/november/december/2014:

Tien regels voor gelukkig zijn

U mag zelf kiezen welke regels op u van toepassing zijn; welke houding u wilt aannemen tegenover uw medemens.

… in Satans wereld
   1. Gelukkig de brutalen; zij hebben de halve wereld.
   2. Gelukkig de feestvierders; zij houden de entertainmentindustrie in stand en genieten van de menselijke behoefte aan vermaak.
   3. Gelukkig de kouden van hart; hun hart wordt nooit gebroken.
   4. Gelukkig de hebzuchtigen; ze bezitten waar ze zelf hard voor gewerkt hebben.
   5. Gelukkig die het recht in eigen hand nemen of buigen; zij zijn er zeker van dat hun visie gevolgd wordt.
   6. Gelukkig de opscheppers en arroganten; zij zijn de leiders van deze aarde, iedereen luistert naar hen.
   7. Gelukkig de oorlogzuchtigen en hen die kwaad met kwaad vergelden; ze komen slechts op voor hun idealen.
   8. Gelukkig die het recht keihard handhaven; zij werken aan een betere wereld.
   9. Gelukkig wanneer je met halve waarheden, gedraai en gekonkel krijgt wat je wilt.
   10. Wees blij als je je doelen in deze wereld hebt bereikt; dat is het welverdiende loon voor al je inspanningen.
… in Gods wereld
   1. Gelukkig die weten dat zij zwak zijn; hun kracht komt uit de hemel.
   2. Gelukkig die verdriet hebben; God zal hen troosten.
   3. Gelukkig die geduld hebben en een zacht karakter; zij zullen op de nieuwe aarde wonen.
   4. Gelukkig die hongeren en dorsten naar recht; ze zullen hun einddoel bereiken.
   5. Gelukkig die om anderen denken; er zal aan hen gedacht worden.
   6. Gelukkig die een rein geweten hebben; ze zullen God zien.
   7. Gelukkig de vredestichters; zij zijn de echte kinderen van God.
   8. Gelukkig die vervolgd worden omdat ze zich inzetten voor rechtvaardigheid; ze zullen in de hemel komen.
   9. Gelukkig wanneer men je belastert, vervolgt en kwaad van je spreekt om de dingen die je voor Mij en in Mijn naam doet.
   10. Wees blij en bedenk dat je in gezelschap bent van hen die hetzelfde lot hebben ondergaan en standvastig zijn gebleven. Je loon wordt je in de hemel uitbetaald.

(Ingrid A. Wijngaarde, een paragfrase op de Berg der Zaligsprekingen in Matteus 5)
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry