Pelgrimstochtread-in-english

Naar psalm 121, een bedevaartslied van David

Kijk omhoog, mens, kijk omhoog!
Wanneer er geen hulp meer is van mensen en de situatie om bovennatuurlijk ingrijpen vraagt. (v1)
Is er maar één die hulp biedt: de HERE.
Een, die boven situaties staat, omdat Hij zelfs de elementen heeft gemaakt. (v2)
Hij is niet blij met uw ongeluk.
Hij ziet alles, wikt alles en weegt de last die u moet dragen nauwkeurig af. (v3)

Hij bewaart Zijn kinderen en is opmerkzaam op hun noden. (v4)

Hij is het die u beschermt tegen alle onheil.
De HERE is bij elke stap u nabij; Hij wijkt niet van uw zijde. (v5)
Als Bedekker van zonden, die oplichten in het felle zonlicht;
Of die in het bleke maanlicht door iedereen gezien worden,
Haalt Hij de pijn uit uw leven weg. (v6)
De HERE bewaart u voor misstappen en onrecht;
Hij bewaart uw leven: het is in Zijn handpalm gegrift. (v7)
Overal en in elke situatie:
Bij uw geboren worden in de wereld en bij uw verscheiden uit de wereld,

Hij weet ervan, en blijft u nabij. Voor Altijd. (v8)

(2015-04-02, Ingrid A. Wijngaarde)
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry