Kerkzaken

adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

Moed in Nederlandread in englishdare to be different

30 december 2019, door Ingrid Wijngaarde
(oorspronkelijk gepubliceerd op Fulcrum7)

Nu vraag ik slechts één ding van jullie, mijn direbare broeders en zusters: Gedenk alstublieft het Landelijk Bestuur van onze unie in uw gebeden? Het vrouweninzegeningsconflict heeft veel van onze energie geëist.

Lees meer...

Annual Council 14 oktober 2018 – Naleving en verantwoordelijkheidread in english

1 november 2018

door Ingrid Wijngaarde, lid Commissie Statuten en Reglementen in de Nederlandse Unie van Gemeenten Conferentie, lid van de ZDA gemeente Groningen, senior beleidsadviseur in het openbaar bestuur


Meteen na de meeting op zondag 14 oktober 2018 heb ik onderstaande reflectie geschreven, maar ik was zo ontmoedigd door wat ik zag, dat ik besloot de rest van de AC aan mij voorbij te laten gaan en het document heb weggezet. Zou ik nog meer tijd en woorden besteden aan deze grote misvatting in Gods kerk?

Lees meer...

ARE WE CONFUSED?Confused
Identifying the Beast and the Little Horn
by Ingrid A. Wijngaarde, posted Dec 12, 2017; reposted Apr 29, 2018; latest edit May 10, 2018 (typos) 

Review of Loren Seibold's Letting RCC off the Hook, and more

Introduction
At the beginning of 2010, I accidentally came across an article posted by a well-known theologian, on the forum website Adventist Today. The article was titled “Letting Roman Catholics Off The Hook – Seven reasons for rethinking our enemies list” by Loren Seibold. In the article, the author advocated that the Roman Catholic Church is not what it used to be. He presented 7 arguments why Seventh-Day Adventists should change

Lees meer...

wayforwardDe toekomst van een kerk in crisis read in english

geschreven door Ingrid A. Wijngaarde, lid van ZDA-gemeente Groningen, Nederland, 13 juli 2017
aangevuld


De vrouweninzegeningsdiscussie is erin geslaagd de kerk in 10 jaar tijd compleet te versplinteren - we zijn vooraf herhaaldelijk gewaarschuwd. In oktober 2011 is een tijdbom gelegd onder de fundamenten van onze kerk en nu, gaande naar de Annual Council in oktober 2017, lijkt dat ding af te zullen gaan.
Als lid toekijkend vanaf de zijlijn, zie ik een verontrustende ontwikkeling.

Lees meer...

De uitzonderlijke groei van de ZDA-kerk

Update Aug 2019

Bron: SDA Year Books 1863 - 2018 (verslag loopt 1 jaar achter: YB 2018 geeft cijfers van juni 2016-juni 2017)
A picture says more than a thousand words.

Lees meer...

(toegevoegd 20 dec 2015)

"Iniquitas mentita est sibi — de ongerechtigheid heeft zichzelf belogen"

"Zij beweren dat zij de boezem van de Katholieke Kerk hebben verlaten vanwege haar afvalligheid van de waarheid zoals die onderwezen wordt in het geschreven woord. Zij hebben het geschreven woord aangenomen als hun enige leermeester, maar direct daarna hebben ze haar verlaten, zoals in de artikelen van hun protestantse kerkorde zo duidelijk bewezen staat. Door deze verwerpelijke daad, even moedwillig als leugenachtig, aanvaarden zij de leer van de Katholieke Kerk, die in directe tegenspraak is met de duidelijke, onveranderlijke en voortdurende onderwijzing van hun enige leermeester (en) in de meest fundamentele van hun geloofspunten, waardoor zij slechts de situatie benadrukken waarin zij zich bevinden: "een aanfluiting, een waanidee, een valstrik." (Conclusie van een serie artikelen getiteld: The Christian Sabbath, in het katholiek kerkblad Catholic Mirror, Baltimore USA, van 2 september - 23 december 1883)[1]

Lees meer...

GOF en TAGGrote Opdracht Festival en Trouw Aan God - betrouwbaarheid moet blijken!

Aanstaande sabbatmiddag gaan de deelnemers aan de GOF "goede daden doen". De instanties waar ze gaan werken "hebben geen winstoogmerk en zijn zorgverlenend". De leiding van de Unie geeft persoonlijk dispensatie dat het werken op de GOF Gods sabbat niet raakt. Maar is dat zo? Is de grote opdracht van de Bijbel een opdracht om Gods sabbat met voeten te treden? Mail de Unie [zie helemaal onderin].Maar wacht eens even...,

Lees meer...

De schudding komt eraan!

read-in-english The shakingSurviving the shaking Voor hen die geïnteresseerd zijn in het thema rondom de schudding onder Gods volk is er het zeer informatieve boek van Keavin Hayden te verkrijgen voor nauwelijks 4 US via Amazon.com. Het boek heet: “The shaking among Gods people". Het vervolg op dit boek is: "Hoe de schudding te overleven", die gaat komen en/of inmiddels bezig is zich te voltrekken in onze gemeenten wereldwijd.

Lees meer...

The One Project -aka- Project One
read-in-english

 De Alarmklok luiden
Gedurende meer dan 170 jaar hebben Zevende Dags Adventisten veel geleerd, ook van andere kerken. Maar we hielden vast aan het principe van "toetsen der geesten" voordat we iets overnamen of ermee instemden.
Dit is wat we met The One Project moeten doen.
Nog niet van The One Project gehoord? Ook wel genoemd, Project One? Nee?

Lees meer...

Wereldkerk doet ongewone oproep voor orde en eenheid

Silver Springs, 29 juni 2012 -- Onze wereldkerk doet een dringend beroep op alle unies en conferenties zich te houden aan de inzegeningsregels van de kerk, totdat de toegezegde wereldwijde discussie is gevoerd over deze kwestie.
De hele top van onze kerk, inclusief ALLE Divisievoorzitters hebben vandaag dit dringend beroep onderschreven en roepen de Unie- en Conferentiebesturen op om hun afgevaardigden erop te wijzen dat dit het beleid van de kerk is, dat zij erop toezien dat ernaar gehandeld wordt.

Lees meer...

Bijbelstudiesite ValoisSmithDrieluik Veilige Kerk

OVER “ALFABETMENSEN” EN EEN VEILIGE KERK
Indien wij mensen hier op een aarde een veilige kerk kunnen maken dan hoeven wij niet langer te zingen veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hand. Hoe kunnen wij de kerk veilig maken naar de maatstaven van God?

Lees meer...

Open Brief van Phill Mills aan Angel Rodriguezread-in-english

Open brief van Phill Mills, Dermatoloog, aan Angel Rodirguez, Theoloog en voormalig directeur van het SDA Bible Research Institute. Werkelijk het meest intelligente antwoord tot nu toe in het debat over Vrouweninzegening in de Zevende-dags Adventistenkerk!

Lees meer...

Purpose Driven Adventism?

How then should we present our timely message and to what purpose?

Lees meer...

HET VERLOREN DEBAT op het Concilie van Trenteread-in-english

Het was op het Concilie van Trente (1545-1563) dat de Katholieke Kerk haar permanente, fundamentele Katholieke geloofsbelijdenis formuleerde.

Lees meer...

Eenheid in onwaarheid

In 1888, meer dan 125 jaar gelread-in-englisheden, is de eerste editie van een opmerkelijk boek verschenen, De Grote Strijd tussen Christus en Satan, door Ellen G. White. Het boek geeft opmerkelijk inzicht in wat er zich achter de schermen van de geschiedenis van de christelijke kerk afspeelt, vanaf de val van Jeruzalem in 70 AD tot aan de wederkomst van Christus in de toekomst. Hoofdstuk 35 van dit boek is op dit moment opmerkelijk actueel - alsof het GISTEREN geschreven is! De oproep tot eenheid, zonder dogma, is een van de opmerkelijke profetieën voor onze tijd, die zich op dit moment vóór onze ogen in vervulling gaat!

Lees meer...

Video - We leven in een plechtige tijd

We leven in een belangrijke tijd. Dingen vinden snel op elkaar plaats en vlak voor onze ogen. De laatste gebeurtenissen zullen snel gaan en wat gaan we doen?read-in-english

Lees meer...

Toespraak van Robert Pierson tot de Generale Conferentieread-in-english

19-12-2013
Inleiding in blauw door Stephen Bohr, commentaar in rood door Ingrid Wijngaarde

Lees meer...

Johannes 17:22 – Opdat zij een zijn?read-in-english

"Opdat zij een zijn" is DE drijvende tekst van de oecumene. Het is de drijvende kracht van het Rooms Katholieke doel van EEN Wereld Religie, onder Rome.

Lees meer...

Tienden en Vrouwen

Rentmeesterschap is het beheer van wat in vertrouwen aan jouw zorg is toevertrouwd. En dat is alles wat God in Zijn genade aan ons mensen geeft: leven (ook van foetussen), tijd, waarheid van Zijn Woord, eigen lichaam (gezondheid en rein leven), de aarde (milieu en natuur), bezittingen en geld. Over al deze gebieden vinden we richtlijnen voor goed beheer in de Bijbel.

Lees meer...

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry