Kwartaal gedichten

Kwartaalgedicht - april/mei/juni/2014:

Onze Borg in de hoge Hemelen

read-in-english Een Archangel, op hemelse hoogten staand,
neemt onze gebeden over in Zijn hemelse hand;
En met hemelse wierook, zo kostbaar,
mengt Hij elk gebed uit het hart.
Hen die vertrouwen op Zijn kostbaar Bloed,
heeft Hij hun ziel met God verzoend.

En vanuit dat heerlijke hemelse paleis
dalen bliksems van genade en medelij.
Om te helen, te sterken, en te voorzien
voor hen die vertrouwen op Hem die stierf.
“Die Stierf?”zei ik – Ja, en Die verrees!
Overwinnend, Overwinnaar over alle zonde en leed.

Wie is deze Priesterlijke Engelpracht?
Wie verdrijft zo onze donkerste nacht?
Het is Hij, Die gevangenen bevrijdt,
Jezus, Die stierf aan Golgotha’s kruis.
Die is, en Die was en Die komen zal,
Met al de heerlijkheid van Zijns Vaders huis.

(Auteur onbekend)
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry