Bloeding - Hemorrhage

posted 2018-03-30
Op Golgotha, een Heilige;
De helling af, gaat een begrafenisstoet;
Een lichaam, verbrijzeld op een kruis;
Een slechte wereld, heeft dat nodig.
Een Heiland, zoals daar geslacht,
Bloedend voor ons ...
On Calvary, an Holy One;
Down the hill, a funeral throng;
A body shattered on a cross;
The wicked world needs just such.
A Savior as the one there slain,
Hemorrhaging for us...

u bent niet geauthoriseerd om op dit bericht commentaar te geven.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry