Wanneer God zwijgtread in english

Wanneer God zwijgt, is het niet omdat Hij jouw roep om hulp niet heeft gehoord,
Hij wil jou leren stil te zijn en Hem voor jou te laten strijden.

Wanneer God zwijgt, is het niet omdat Hij niet van jou houdt,
Hij wil jou leren begrijpen dat Hij naast je staat en Zijn armen om jou heen geslagen heeft.

Wanneer God zwijgt, is het niet dat Hij het onheil dat jou treft goedkeurt,
Hij laat het toe omdat Hij weet en erop vertrouwt dat jij sterk in Hem staat.

Wanneer God zwijgt, is het niet dat Hij toekijkt hoe Satan jouw leven kapot maakt,
Hij heeft een duidelijke grens aan Satan gesteld en Hij bewaakt die nauwkeurig.

Wanneer God zwijgt, is het niet dat Hij jouw liefde voor Hem niet ziet,
Hij ziet elke dag jouw naam in Zijn handen gegrift - Hij doet zijn hand dicht en glimlacht.

Wanneer God zwijgt, wanneer jij Hem vraagt welke weg je zult opgaan,
Wil Hij dat jij echt een vrij mens bent en Hij vertrouwt jou toe dat jij, met alles wat jij over Hem weet, de juiste keuzes zult maken.

Wanneer God zwijgt, wanneer je geen contact meer hebt met een verloren zoon of dochter, omdat die boos weggelopen is, of kwijt is, of in een ver land woont,
Dan wil Hij je laten begrijpen hoeveel pijn Hij voelt wanneer jij Hem boos de rug toekeert.

Wanneer God zwijgt, is het niet dat Hij altijd zal zwijgen.
Hij zal eens het zwijgen doorbreken met bulderend geraas, wanneer Hij komt om jou op te eisen als Zijn kostbare, speciale eigendom.

Wanneer God zwijgt, zwijgt Hij uit liefde en geduld.
Gods zwijgzaamheid is onderdeel van Zijn onbegrensde genade.

(IAW, 25-9-2021, gewijzigd 30-9)

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry