Is de wet van God de appel van ons oog?read in english

gepost: 23-6-2017
door Ingrid Wijngaarde

De dood kwam in de wereld wegens overtreding van de wet. Maar Christus gaf Zijn leven opdat de mens een tweede kans zou hebben.

Hij stierf niet aan het kruis om de wet van God af te schaffen, maar om een tweede proeftijd voor de mens veilig te stellen. Hij stierf niet om zonde tot een onsterfelijk kenmerk van ons leven te maken. Hij stierf om het recht te laten zegevieren, en voor ons hem te verslaan, die de macht over de dood had, dat wil zeggen, de duivel. Hij leed de volle straf voor de hele wereld vanwege een gebroken wet. Dit deed Hij, niet opdat mensen in constante overtreding zouden blijven, maar opdat ze naar hun loyaliteit zouden kunnen terugkeren en Gods geboden vrijwillig zouden houden en Zijn wet tot hun oogappel zouden stellen. – EGW: Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 134
oogappel
In het Hebreeuws betekent de oogappel het beeld van een ander dat weerkaatst in jouw oog. Wij zijn Gods oogappel - wij zijn het beeld in Zijn oog, m.a.w. Zijn oog rust op ons en wij zijn de kleine mannetjes en vrouwtjes die weerkaatsen in Zijn oog. Hij verliest ons nooit uit het oog!

God wil dat Zijn wet op dezelfde manier een weerkaatsing is in ons oog - dat we onze blik erop gericht houden om zo onze koers voortdurend bij te stellen.

Die wet was zo belangrijk voor Hem dat Hij er Zijn leven voor gaf. Die wet is de maatstaf voor Zijn oordeel over ons.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry