Zonen Gods zijn geen gevallen engelenread in english


posted: 5 nov 2016
auteur: IA Wijngaarde

Wie zijn de zonen Gods?

Genesis 6:1,2,4
Men zegt: Zonen Gods en dochters van mensen = reuzen? Maar dat staat er niet.
Er staat: “… en ze hun kinderen baarden.” Nephilim (meervoud); van naphal = vallen. Letterlijke vertaling: gevallenen.

Men zegt: de mensen waren reuzen, omdat ze hybriden waren van buitenaardse wezens en ze waren slecht, omdat ze nakomelingen waren van gevallen engelen.
Dit is fantasie. De tekst geeft geen enkele verwijzing naar gevallen engelen – dat is een interpretatie IN de Bijbel lezen.

In Genesis 4 wordt ons het gevallen geslacht gepresenteerd in de nakomelingen van Kaïn die van het aangezicNaamahs thumbht van de Here wegging – de keus maakte God niet te dienen. En in het laatste vers wordt ons het geslacht gepresenteerd die de naam des Heren aanriep – de nakomelingen van Seth, die in Genesis 5 aan ons worden voorgesteld.
Geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Voortijd? Voor wat? De zondvloed. De tijd vóór de zondvloed. En ook daarna? Na de zondvloed. In Genesis 6 wordt de tijd ingedeeld in voor en na de zondvloed. Logisch als je de gevolgen van de Zondvloed ziet.

In Numeri 13:33 wordt nephilim gewoon vertaald met reuzen, en daaruit wordt gewoon mensen van grote gestalte begrepen. Dit waren ook ‘gevallenen’ in de zin dat zij God niet dienden. De tekst in Genesis 6 zegt immers dat er zowel voor als na de zondvloed reuzenmensen zijn.

Feiten: zowel voor als na de zondvloed waren er reuzen op aarde. Noach was ook een reus en er zijn archeologische bewijzen dat zijn vrouw 3,70m moest zijn geweest.

Juiste vertaling: (2) Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen, zagen de zonen Gods – de nakomelingen van Set – dat de dochters van de mensen – de nakomelingen van Kaïn, de mensen die God niet wilden dienen – mooi waren en ze namen zich daaruit vrouwen naar hartenlust. (4) In die tijd waren de mensen reuzen, en ook na de zondvloed. Toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, baarden ze hen kinderen die van hetzelfde sterke en grote geslacht waren, mannen van naam (beroemd en berucht).

Conclusies: De mensen in die tijd waren groot van gestalte en gewelddadig; uit de context van Genesis 6 begrijpen we ook: ze waren door en door slecht: gevallenen. Qua boosheid vergelijkbaar met Satan? Zonder twijfel, maar geen gevallen engelen, maar gevallen mensen. Dit is alles wat er staat en alles wat rationeel uit deze tekst gehaald kan worden. 

Dit wordt door de Bijbel zelf bevestigd. Lees verder…

Job 1:6 en 2:1 Zonen Gods kwamen als vertegenwoordigers van hun territoria. Satan kwam als vertegenwoordiger van de aarde. De Bijbel geeft aan dat er nog meer geschapen werelden zijn. Zijn daar mensen? We weten het niet. Geschapen wezens? Zonder twijfel. Als Adam niet gevallen was, was hij de vertegenwoordiger van de aarde op deze kerkvergadering geweest.

Job 38:7 Twee aparte groepen: morgensterren en zonen Gods. Engelen en wezens van andere werelden. Lucifer werd morgenster genoemd. Jezus ook. Zonen Gods zijn in deze tekst geen engelen.

Lukas 3:38 “… Adam, de zoon van God.” Adam, een mens die God dient, wordt in de stamboom van Christus zoon van God genoemd.

Romeinen 8:14, 19 Allen die door de Geest geleid worden, zijn zonen Gods. En die Geest getuigt met onze geest dat wij zonen Gods zijn. Die ontvangen door de Geest het zoonschap, opdat ze God Abba Vader mogen noemen.
Hier is geen enkele referentie naar engelen.
Reikhalzend, d.w.z. met innig verlangen, wacht de gehele schepping op het openbaar worden van de zonen Gods – d.w.z. dat duidelijk wordt wie God echt dient en door Zijn Geest geleid wordt. Immers niet alle schepselen zijn zonen en kinderen Gods, alleen zij die Hem dienen.

Wie zijn de kinderen Gods?
Matheus 5:9
Vredestichters

Lukas 20:36 Zij, die zullen opstaan uit de dood tot heerlijkheid.

Johannes 1:12; 11:52 Zij, die Christus aannemen. Zij, die Christus niet aannemen, zijn schepselen Gods, maar niet Zijn kinderen.

Romeinen 8:16, 21 Die Geest die ons het recht geeft om zonen Gods te zijn, getuigt dat wij kinderen Gods zijn.
Die kinderen zullen tot heerlijkheid komen
Zonen Gods en kinderen Gods zijn aldus synoniemen.

Romeinen 9:8 Niet de kinderen van het vlees, maar de kinderen van de belofte zijn kinderen Gods. Zij die vertrouwen op de belofte – de uiteindelijke belofte van Christus.

Filippenzen 2:15 Kinderen van God worden hier tegenover een ontaard geslacht gezet (vergelijk Genesis 6)

1 Johannes 3:1,2 "Ziet welk een liefde" dat God ons die titel geeft!

1 Johannes 3:10 Kinderen Gods versus kinderen van de duivel (vergelijk Genesis 6: zonen Gods en dochters der mensen)

1 Johannes 5:2 Als we God liefhebben, hebben we de kinderen van God ook lief.

Opmerking
Foto:
In 1977 zijn diverse vingerkootjes gevonden in de nabijheid van een graf bij de restanten van de Ark van Noach in Turkije. Dat graf is hoogstwaarschijnlijk van de vrouw van Noach geweest (op basis van een grafsteen ter plekke). Het kleine duimkootje naast de duim van de vrouwenhand, is van een kind. Men weet dit met zekerheid, omdat het gewricht nog niet volgroeid is. Het grote duimkootje is van een volwassene. De persoon van deze duim, was 3,70m groot. Bron: Bible Truth Revealed, Kerensa Grigson, 2015, ISBN 978-0-9941997-4-4, p. 66. Te bestellen bij AdentMedia.
Bovendien: Als de populaire redenering klopt, dat nephilim hibryden waren, dan was de vrouw van Noach dat ook, eveneens de Kanaanieten. 

Reacties  

+1 # Eldert van Schagen 05-11-2016 09:46
In ps 82 en 1 kon 22 wordt duidelijk dat de Zonen Gods in de raad van God zitting hebben. Ze zijn hoger dan de engelen en hemelse wezens.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Ingrid Wijngaarde 05-11-2016 12:12
Uiteindelijk zullen Gods kinderen/zonen en dochters, samen met Hem als koningen en priesters zijn. Koningen, in het beeld van rechtspreken; priesters in het beeld van aanbidden.
En wij zullen over engelen oordelen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Martin Altink 05-11-2016 20:23
Heldere en - in mijn optiek - goede uitleg van een tekst, waar heel veel mensen moeite mee hebben. Tegelijkertijd ook een zeer Adventistische uitleg - en dat maakt het Adventisme zo uniek - en waard om er onderdeel van te zijn.
Goed om binnen die kerk een werkelijke eenheid te vinden, zoals God die ook bedoeld heeft (o.a.) in Johannes 17.
In mijn beleving is de Adventistische uitleg heel vaak zeer "down to earth" - en logisch. De uitleg die je hier gaf is ook een vergelijkbare uitleg, die ik vaak geef in mijn Bijbelstudies. Met name in het wereldbeeld dat deze wereld een toneel is voor andere werelden, is een uniek Adventistisch gedachtegoed, en maakt heel veel zaken eenvoudiger om te begrijpen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Simons Patrick 03-06-2018 21:07
Een vraagje : wie was dan de vrouw van Kaïn , ze was of zijn zuster of een dochter van Seth ,maar dat kon op dat moment toch niet ,dat was te vroeg in de menselijke geschiedenis , toch ?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Ingrid Wijngaarde 03-06-2018 21:48
Kaïn is met zijn zuster weggegaan. In die tijd was het gebruikelijk. Zelfs Abraham had een halfzus tot vrouw. Pas na de uittocht verbiedt de Heer trouwen met naaste bloedverwanten.
Seth was de derde zoon van Adam en Eva en wat wij nu zouden nemen een nakomertje ...
Dochters werden zelden vermeld, maar in Genenis 5:4 staat dat Adam en Eva ook dochters hadden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry