egw knop2 gedicht knop

De Bijbel is betrouwbaarder dan je denkt – Geloof jij het ?

Aanleiding
Het moraal – de waarden en normen - van ons land zijn in de loop der eeuwen ontegenzeggelijk door de Bijbel gevormd. Ondanks de sterke secularisering, telde Nederland bij de laatste telling (2005) nog altijd ca. 7,4 miljoen personen die de Bijbel als religieus boek hebben (ongedoopte kinderen in geloofsgemeenschappen die geen kinderdoop hebben, meegerekend). Dit is ca 46% van de bevolking (WRR 2005, bron Wikipedia). Daardoor kan Nederland zichzelf nog steeds een christelijke natie noemen. Enkele artefacten van de fameuze Dode Zeerollen, de oudste authentieke manuscripten van het Oude Testament (Joodse Tenach), daterend van 200 vChr – 100 nChr, werden vanaf 9 juli 2013 t/m 5 januari 2014 gedurende een half jaar tentoongesteld in het Drenths Museum. Gedurende dat half jaar stond de stad Assen volop in het teken van “Geloof op rolletjes” – perkamentsnippers die de kijk op de Bijbel sinds 1947 drastisch hebben veranderd.
Naar aanleiding van deze opzienbarende tentoonstelling heeft een groep christenen afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen een congres georganiseerd, waarin ca. 30 gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland, vanuit hun eigen vakgebied lezingen, voordrachten en workshops geven met de Bijbel als verbindend thema.

Doel
Op het Congres hebben we samen met onze gasten stilgestaan bij o.a.:
  • Wat is de archeologische waarde van de Dode Zeerollen, een van de drie grootste archeologische vondsten van de 20e eeuw (naast het graf van Toetanchamon en het Terracotta leger van Xi’an)?
  • Welke waarde heeft de Bijbel voor de mens in de 21e eeuw?
  • Hoe heeft dit boek bijgedragen aan de Westerse beschaving, en waarom zijn mensen over de hele wereld nu reeds 2000 jaar lang bereid hun leven te geven voor de levensprincipes die erin staan? Welke waarde heeft de Bijbel voor ons begrip van de natuurlijke wereld en in de arena van de wetenschap?
  • Zijn de aanspraken van de Bijbel historisch authentiek?
Dit waren slechts een paar van de onderwerpen die de revue passeerden.

Het streven naar een evenwichtige benadering, waarin het open debat centraal stond, waarin wij onze gasten op een eerlijke, wetenschappelijke wijze naar de bewijzen voor authenticiteit en historiciteit wilden laten kijken – als onderdeel van algemene ontwikkeling kennis laten maken met het boek dat zoveel mensen op planeet aarde in beweging brengt, is ruimschoots gehaald.

Slotsymposium
Wij sloten het congres op een bijzondere wijze af, waarbij wij de waarde van de vrije keuze in het onderwijs hebben benadrukt, omdat er meer mogelijkheden en interpretaties zijn aan de waarnemingen die wetenschappers doen. Juist vanwege deze transparantie gaven twee sprekers van beide kampen – gelovig en niet - een voordracht, waarna zij met elkaar, met een panel en met het publiek in debat gingen.
De wetenschap is nooit bang geweest voor het open debat; nooit teruggeschrokken voor het heroverwegen van vooraf ingenomen standpunten, theorieën en hypotheses. Daarom hebben wij in de afgelopen 150 jaar ook zoveel geleerd. Wij vertrouwden er daarom op dat de deelnemers aan het slotsymposium zonder vooringenomenheid de discussie wilden voeren en bovenal de individuele vrijheid van meningsuiting voorop zouden stellen. Het was een volwassen en respectvol slotsymposium

Het Congresprogramma
Op de website http://www.geloofjijhet.com vindt u het congresprogramma, informatie over de sprekers en samenvattingen van hun prsentaties.
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry