read-in-englishRick Warren en het mystieke Daniël Plan

Op zijn website kondigde Rick Warren aan op 7 en 13 januari 2011 dat het Daniel Plan die maand van start zal gaan - een 52 weken durend gezondheids-programma. Warren noemt het programma “Gods voorschrift voor uw gezondheid” en hij nodigde iedereen uit daaraan deel te nemen. Drie vooraanstaande doktoren werken in dit programma mee: Dr. Mehmet Oz, Dr. Daniel Amen en Dr. Mark Hyman.

De introductie van het Daniel plan, op deze wijze, doet het onschuldig lijken, opwindend en aantrekkelijk. Maar deze artsen blijken echter sterke voorstanders te zijn van mystieke oosterse praktijken.

Dr Mehmet Oz zei in een televisie show: “Probeer Reiki… Reiki is een van mijn favorieten, we hebben het jaren lang in onze Oz familie toegepast en we zweren er bij.” Lisa, de vrouw van Dr. Oz, is een Reiki Meester en zij houden samen workshops en onderwijzen “Hatsurei Ho” meditatie technieken, die mogelijk de meest effectieve wijze zijn om de diepte, kwaliteit en intensiviteit van iemands verbinding met het Reiki fenomeen te bevorderen.

Reiki is een vorm van genezing doormiddel van New Age Chakra energie. Een chakra is een van de zeven basis centra in het lichaam met sluimerende energie, of mystieke kundalini kracht aan de basis van de ruggegraat. Door meditatie komt deze geheimzinnige kracht vrij en activeert elke chakra in haar specifieke functie en niveau van bewustzijn. Dit proces wordt beschouwd als gezond en levensbevorderend en ziekten genezend. Maar dit proces brengt mensen in contact met de occulte geestenwereld. Spirituele astrale gidsen (demonen) bewerken het genezingsproces en zij kunnen verkiezen om altijd bij u te blijven. Zijn collega, dr. Daniel Amen, is een voorstander van Tantric sex. Hij onderwijst gezondheid van hoofd en maakt gebruik van meditatie technieken. Zijn leermeester was de mystieke Tantra opvoedkundige T. J. Bartel.

Dr. Amen schrijft:

“In mijn boek ‘The Brain in Love’ schreef ik over Tantric seksuele praktijken , en ik was gefascineerd door het ontwerp, waarbij het gebruik van de hersenen – het denkvermogen, wordt ingezet om seksuele respons en intimiteit te bevorderen. Ik wilde het voor mijzelf ervaren… Om iemand te vinden… nam aardig wat onderzoek in beslag. Tenslotte werd T. J. Bartel, een gevorderde, erkende Tantra deskundige, onze leermeester. Onze ervaring met hem was verbazend en transformerend. T.J. was zulk een geweldige leermeester dat ik het gevoel kreeg alsof ik zijn kennis met iedereen moest delen die ik kende.” (Change Your Brain, Change Your Body, blz. 283.)

Deze vereniging van seksualiteit met mystieke spiritualiteit indiceert of vertegenwoordigt een eenheid met het goddelijke. Als een aanbevolen populaire methode voor genezing uit de oudheid, illustreert dit hoezeer oude Oosterse praktijken en de New Age denkwijze onze moderne samenleving heeft doordrongen.

In een ander boek Making a Good Brain Great, schrijft dr. Amen: “Ik beveel een actieve vorm van yoga meditatie aan, en wel Kriya Kirtan. Het is gebaseerd op de vijf primaire geluiden saa, taa, naa, maa, aa.” (blz. 238.) En het advies is dat deze geluiden ononderbroken herhaald moeten worden gedurende 12 minuten.

De Kriya Kirtan die wordt aanbevolen is een vorm van kundalini yoga. Wanneer dit beoefend wordt gedurende meditatie wordt een speciale kracht opgeroepen. Deze kundalini kracht, of de goddelijke, slangachtige kracht, is dan actief en zal opwaarts langs de ruggegraat gaan als een mystieke golfstroom en een gevoel geven van goddelijkheid.

Dr. Mark Hyman, de derde arts in het Daniël gezondheidsprogramma van Rick Warren, beveelt diverse oude mystieke middelen aan. Hij benadrukt:

“U moet middelen leren om actief te ontspannen zoals meditatie, yoga, diep ademhalen, hypnose… De Tibetaanse monniken gebruikten meditatie, die gemakkelijk te leren is… Opmerkzaamheids meditatie is een krachtig goed onderzocht middel, ontwikkeld door Boeddhisten. maar nu overal ter wereld toegepast en gebruikt… Bid, zing, dans en celebreer. Dit zijn oude middelen voor genezing… Beoefen tai qi quan of qi gong. Dit zijn oude energie balancerende middelen…” (The Ultramind Solution, blz. 59, 278, 384.)

Tai qi quan of qi gong zijn interne stijlen van Chinese krijgskunst en verwijzen naar het oude Chinese cosmologisch begrip van de twee tegengestelde krachten Yin en Yang als het fundament van de schepping.

Dit Daniël Plan, met medewerking van deze drie doktoren, illustreert opnieuw hoe diep Rick Warren en zijn Saddleback kerkgemeenschap is betrokken bij het toepassen van oude spiritistische praktijken en middelen.

Ellen White merkt terecht op:

“De scheidingslijn tussen mensen die zich christenen noemen enerzijds en de goddelozen anderzijds is al bijna niet meer te zien…Satan wil ze wel samenbrengen in één groep…door allen mee te slepen in de gelederen van het spiritisme… Katholieken, protestanten en wereldlingen… zullen hun verbond beschouwen als een belangrijke stap in de richting van de bekering van de wereld en de oprichting van het lang verwachte duizendjarige rijk. Satan doet zich doormiddel van het spiritisme voor als de weldoener van de mensheid. Hij geneest zieken en verkondigt dat hij een nieuwe en betere godsdienst wil invoeren, maar intussen zet hij ook zijn vernietigend werk voort. Zijn verzoekingen storten talloze mensen in het verderf.” (De Grote Strijd, blz. 543, 544.)

Bron: Jan Voerman, The Hidden Agenda, A Look Beyond the Emerging Church, Meer uitgebreide, tweede druk, USA, Teach Services, 2011, blz. 135-137.
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry