read-in-englishVele Talenten

Verschillende talenten zijn nodig in het evangeliewerk - Manuscript Releases, Vol. 15, p. 214

Broeder Haskell en broeder J. zouden een wonderlijke kracht voor het goede kunnen zijn in New York City. Maar ze hebben gefaald samen te werken en elkaar te versterken.

Broeder J. is impulsief en hij behandelt gemeenteleden vaak alsof het schoolkinderen zijn. Maar wanneer zijn autoriteit in twijfel wordt getrokken, verliest hij zijn zelfbeheersing en een tornado van boze woorden komen van zijn lippen. Naderhand heeft hij spijt van zijn explosie van gevoelens. Maar zulke ervaringen ondermijnen het vertrouwen van zijn broeders in hem als een man die door de Heilige Geest geleid en beheerst wordt. Zijn invloed verwekt alleen maar tweedracht en verwijdering. Hoe hij broeder Haskell heeft behandeld, is ronduit onchristelijk. Een mens die zich als hij gedraagt, kan niet beschouwd worden als een veilige leraar, een wijze herder.

Licht dat mij gegeven is, is dat broeder J. voornamelijk geschikt is voor het werk onder ongelovigen in onze grote steden. Hij kan met succes werken door tot hen te spreken en de waarheden van de Schrift aan hen voor te leggen. De waarheid blijft niet op zijn lippen hangen. Mij is getoond dat hij de goddelozen als geen ander kan bereiken, maar dat de gemeenteleden door zijn manier van doen zo gefrustreerd raken, dat hij in de gemeente geen weerklank vindt. Nadat hij heroïsch heeft gewerkt om de waarheid aan de zielen te presenteren, zal hij voor een korte tijd werken aan hen die geïnteresseerd zijn. Hij zal geduldig met hen zijn en zal hen helpen als ze maar willen doen wat hij wenst dat zij doen. Maar het is in deze fase van het werk dat hij de hulp die broeder Haskell en zijn vrouw zo speciaal hebben, nodig heeft. Zij kunnen met wijsheid verder werken aan hen die geïnteresseerd zijn totdat zij gevestigd zijn in het geloof.

Maar broeder J. is niet bereid om samen te werken met broeder Haskell. Hij wil het volledig voor het zeggen hebben over hen van wie hij denkt dat die door zijn inspanningen geïnteresseerd zijn geraakt in de waarheid. Maar hij kan hen niet verder brengen op een wijze, consistente manier, hen stap voor stap onderwijzen. Mij is getoond dat broeder Haskell en zijn vrouw speciaal geschikt zijn voor dit deel van het werk en dat groot goed bereikt kan worden als zij en broeder J. samen zouden werken. Broeder Haskell heeft een wijde ervaring in het bevestigen van zielen in de waarheid en samen met zijn vrouw is hij uitermate succesvol in dit werk. Een wonderlijk werk moet worden gedaan in de stad van New York en haar buitenwijken. Hiervoor moet aan Gods naam alle heerlijkheid gegeven worden. Een Paulus kan planten en een Apollos kan water geven, maar het is God die de wasdom geeft. Het is de Heilige Geest die samen met mensen werkt die beïnvloedt, die indruk maakt op de gedachten dat boetedoening en bekering nodig zijn.

Broeder J. is door zijn treffende toespraken in staat om de wereldse klasse te bereiken en de harten van hen die dood zijn in overtreding en zonde. Maar wanneer zij, die overtuigd zijn door zijn prediking verder moeten worden gebracht, hebben ze andere hulp nodig. Zij moeten geleerd worden dat ze het woord van God bestuderen. Zij moeten geleid worden, stap voor stap, om hun plaats in te nemen op een stevig fundament. Verschillende werkers zijn nodig in de evangeliebediening, precies zoals verschillende werkers nodig zijn voor het bouwen van een gebouw. De wet van ontwikkeling moet de gids zijn; het werk moet vooruit gebracht worden van punt tot punt. De oude, ervaren onderwijzers, die vanaf het begin in het werk betrokken zijn, zijn op speciale wijze geschikt om het werk van punt tot punt verder te brengen. Maar zij kunnen dit niet alleen doen. Zij moeten helpers hebben. De Heer zou willen dat Zijn werkers hun inspanningen bundelen, zoals een bouwvakker doet bij het bouwen van een huis. Broeder J. heeft zijn deel van het werk gedaan, maar er zijn andere delen die hij aan anderen moet overlaten.

De Heer moet de grote Leraar zijn. Zijn Heilige Geest, zal als Hij toegestaan wordt om de controle over te nemen, harmonie brengen tussen verschillende werkers en het gebouw zal symmetrisch zijn in al haar onderdelen. En al de heerlijkheid zal gegeven worden aan de Here Jezus, die het overzicht heeft voor het gehele werk. Het is dwaas voor hen die slechts instrumenten zijn in Gods hand, om de eer naar zich toe te trekken. Het is alleen door de wijsheid die God schenkt dat zij in staat zijn om een succesvol werk te doen.

--Letter 227, 1903. Ellen G. White Estate Washington, D. C. November 7, 1985. Entire Letter.  
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry