Schapen en geiten – een gelijkenis over discipelschap

schapen-en-geite-een-gelijkenis-over-dicipelschap Een broeder bij ons in de gemeente vroeg aan een herder in Albanië, die schapen en geiten hoedde: “Welke zijn slimmer?” De herder zei: “Schapen zijn slimmer, maar dwalen meer.”  Gods volk bestaat uit schapen en geiten – geschoolde, slimme mensen en minder geschoolde “volgers.” We zien vaker de eerste groep afdwalen van God, omdat ze het beter menen te weten. Het gevaar van roemen op wereldse wijsheid wordt ons in de Bijbel vaak voorgehouden: De wijsheid van de wereld is dwaasheid voor God; bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden; indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.

Uitleg: Blijf dicht bij de waarheid; voeg niets toe en neem niets af, want dan dwaal je af. Sla jezelf niet op de borst als je veel titels voor je naam hebt staan, want als je Gods doel voor jou wilt bereiken dan is het beter een domme, volgende geit te zijn, dan een slimme dwalende schaap.

Ook al ben je slim en weet je veel, toch moet je de herder – De Herder – nauw volgen. Want het heeft Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven … en volgen.

(1Kor.3:19; Rom.1:22; 1Kor.3:18; 1Kor.1:21)
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry