Heiligdom Serie – Gods Reddingsplan

Download het prachtige Boek van Stephen Haskell in de sectie Downloadables in de Winkel. Hierin vindt u de beste uitleg van de onderdelen van de joodse heiligdomsdienst en hoe dat tot in de kleinste details een schaduw was van de Beloofde Gezalfde, Jezus Christus. Hoe het heiligdom op aarde Gods grote Gelijkenis van Verlossing is, een voortdurende aanschouwelijke les over de werkelijkheid die in Jezus Christus "belichaamd" is geworden. 
De Engelse versie van dit boek vindt u op dezelfde pagina.

Hieronder enkele aantekeningen van een serie die ik in 2009 heb verzorgd.

Het heiligdom en haar inrichting
SAMENVATTING: en powerpoint.
De zeven jaarlijkse feesten  Zie hier de PPT met notities en Leviticus 23, eindelijk goed gelezen
1844 en het onderzoekend oordeel. Zie ook het artikel: de typische Grote Verzoendag
 
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry