read-in-englishWaar is de hemel?

Gepost 14-09-2016
door Ingrid Wijngaarde

Naar aanleiding van de tekst in Mattheüs 5:5 - Zalig de zachtmoedigen; zij zullen de aarde beërven, vond ik deze heel mooie verklaring in Strongs Concordantie.
1093 gḗ – correct, de fysieke aarde; (figuurlijk) de "arena" waar we in leven, die zich bevindt in de ruimte en tijd die God gebruikt om ons op de eeuwigheid voor te bereiden. (1093 /gḗ) is de tijdelijke, oefenplaats waar we onze morele voorkeuren "in het vlees" uitleven.
Dat is, als vrije morele personen (overeenkomstig 2 Korinthiers 5:1-10).
Op deze manier maakt God een eeuwig verslag van alles was we op aarde doen.
Door het geloof wordt elk tafereel des levens op gelijke wijze relevant voor de eeuwigheid.
(vergelijk: Mt 13:31,32,17:20; cf. also Lk 16:10; Lk 17:6; 2 Pet 1:1).
Het Oud Testamentisch Hebreeuws woord 776 /asitía ("aarde"), verwijst ook naar de fysieke aarde als "Gods arena" = "het fysieke theater" waarin onze eeuwige bestemming wordt uitgespeeld].

De "morele voorkeuren" waarover hier gesproken wordt, is de voorkeur die in agapé tot uitdrukking komt - van God naar ons en van ons naar God. Die "voorkeur-liefde" mogen wij in "de morele arena aarde" uitleven in het vlees, om straks eeuwig deelgenoot te worden van "de verblijfplaats van God" cf. Johannes 14:2.

Onze uiteindelijke "hemel" is de vernieuwde aarde. Hemel op Aarde.


Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry