De Bijbel zonder Schepper-God is een waardeloos boek


Gepost: 27-08-2016
Update: 02-07-2017

Wie moeite heeft met Genesis 1 en 2, moet de Bijbel maar liever bij het oud papier doen, want God als Schepper is HET ultieme karakter van de God van de Bijbel; een daad die Hij als bewijslast aanvoert voor Zijn Godzijn.

Wie God als Schepper liefheeft en eert, kan niet anders dan erkennen dat Hij hem daarvoor een gedenkteken voorhoudt: Zijn schepping heeft Hij bekroond met HET TEKEN van de Schepping: de sabbat van de zevende dag (Genesis 2:2,3 e Exodus 20:8-11).

Wie God als Schepper liefheeft en eert, zal dit teken van Zijn scheppingsmacht erkennen en eerbiedigen.

De zevende dag, is het monument in tijd van het grote werk dat Hij gedaan heeft, in Schepping en Verlossing, en het zal een eeuwig monument zijn op de nieuwe aarde. Dit Monument van Tijd werd ingesteld in Eden, in een zondeloze situatie, waardoor dat monument NIET gerekend kan worden tot een schaduwceremonie van zondenvergeving. Het werd ingesteld toen er nog geen jood bestond, waardoor het argument “het is voor de joden” niet opgaat – het is een monument dat God aan Adam en Eva gegeven heeft, ons aller voorouders.

U mag nog zo geleerd zijn, als u een Bijbel zonder Schepper wenst, dan moet u in uw Bijbel met een zwarte merkstift heel veel passages zwart maken.
Voor de atheïst, wordt de Bijbel daarmee een boek dat het niet verdient gelezen te worden;
voor iemand die zegt dat hij gelooft, maar niet in een Schepper-God, wordt het een uiterst onaangename confrontatie.

Het is daarom triest dat er christenen zijn, die ZELF censuur plegen op het boek waarvan zij zeggen dat het aan de basis staat van hun geloof en hun bestaan.

Maar als God wèl Schepper is, dan heeft Hij wat over u te vertellen en hebt u verantwoording af te leggen, want zelfs de adem in uw neus komt van Hem.
En juist daar hebben veel mensen moeite mee – verantwoording moeten afleggen.
Dus schrijven ze Hem af, of maken ze Hem tot een machteloze afgod, een sinterklaas, die ook aan stoute kinderen cadeautjes geeft en die zoveel liefde heeft, dat Hij elke wandaad door de vingers ziet en zelfs bomgordelmoordenaars gaan naar de hemel. Voer voor spotters ...

Het is duidelijk dat God het heel belangrijk vindt dat we erkennen dat Hij Schepper is, IK BEN. Schepping is de basis en Herschepping is het doel van de Bijbel. Verlossing is het enige middel, de Enige Weg.

De volgende 285 “landmijnen” komen in het boek tot ontploffing, als God geen Schepper (meer) is:

Genesis 1 en 2 
Genesis 3:1, 12, 23
Genesis 5:1, 2
Genesis 6:6, 7
Genesis 14:19, 22
Exodus 20:11
Numeri 16:20
Deuteronomium 26:19
Deuteronomium 32:6
Job 4:17
Job 32:22
Job 35:10
Job 36:3
Job 37:16
Job 38:4-38
Job 39:1-34
Job 40:10-28
Job 41
Psalm 8:3,5,6
Psalm 89:12, 13, 48
Psalm 95:6
Psalm 102:19
Psalm 104:30
Psalm 136:5-9
Psalm 148:5
Psalm 149:2
Spreuken 14:21
Spreuken 17:5
Spreuken 22:2
Prediker 12:1
Jesaja 4:5
Jesaja 17:7
Jesaja 27:11
Jesaja 40:26, 28
Jesaja 41:20
Jesaja 43:1, 7, 15
Jesaja 44:2, 24
Jesaja 45:7, 8, 9, 11, 12, 18
Jesaja 51:13
Jesaja 54:5, 16
Jesaja 57:19
Jesaja 64:8
Jesaja 65:17, 18
Jesaja 66:2
Jeremia 10:16
Jeremia 51:19
Ezechiël 21:30
Ezechiël 28:13, 15
Hosea 8:14
Maleachi 2:10
Mattheus 19:4
Markus 2:27
Markus 10:6
Markus 13:19
Markus 16:15
Handelingen 4:24
Handelingen 15:18
Romeinen 1:20, 25
Romeinen 8:19-22
1 Korintiërs 11:9
2 Korintiërs 5:17
Galaten 6:15
Efeziërs 2:10, 15
Efeziërs 3:9
Efeziërs 4:24
Kolossenzen 1:15-17, 23
Kolossenzen 3:10
1 Timotheüs 4:3, 4
Hebreeën 1:2
Hebreeën 4:3,4,10
Hebreeën 9:11
Hebreeën 12:27
Jacobus 3:9
1 Petrus 4:19
1 Petrus 3:4
Openbaring 3:14
Openbaring 4:11
Openbaring 10:6
Openbaring 14:7
Openbaring 21:1


Makkelijk printbare PDF

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry