Het veranderd teken

Waarom is de regenboog de meest ongeschikte en paradoxale logo voor de LGBI-beweging? Ik laat de letters TQ (Transgenders: geslachtsveranderaars, en Queer: rare, vaak genetische afwijkingen, die resulteren in afwijkende secundaire geslachtskenmerken) uit de groep, omdat die niet per definitie een seksuele praktijk impliceren. De regenboogvlag wappert evenwel boven al deze groepen en daar zit een dikke contradictie in. Zeker voor hen die zich christen noemen. Ik wil antwoord geven op deze vraag, vanuit de Bijbel alleen.


Om antwoord te vinden op deze vraag, moeten we terug naar het scheppingsverslag in Genesis 1 en 2.

God schept de wereld in 6 dagen. Op de vijfde en zesde dag schept Hij alle soorten water-, lucht- en landdieren en de soort “mens”.
De tekst zegt dat Hij van de "geaardheid" mens 1 mannetje en 1 vrouwtje geschapen heeft en ze krijgen de opdracht zich te vermenigvuldigen (Gen.1:27,28). Verondersteld mag worden dat Hij dit - 1 mannetje en 1 vrouwtje-principe ook aangehouden heeft bij de dieren, want ook die krijgen de opdracht zich te vermenigvuldigen (vs. 22).

Dus, het scheppingsverslag doet ons niets anders concluderen dan dat God alles dieren naar hun aard geschapen heeft als mannetje en vrouwtje, zo ook de soort “mens”.

Sommigen stellen dat die man en vrouw schiep Hij hen, erop duidt dat ze aan elkaar vastzaten. Dit is het denkkader van de heidense Plato. Beter lezen van Genesis 1 en 2 sluit die gedachte meteen uit. Genesis stelt slechts dat van de geaardheid "mens" één man en één vrouw geschapen is.

Gensis 2 geeft een nadere uitleg en invulling van Genesis 1. 

Er was geen noodzaak nog een paar alleenstaanden erbij te scheppen, want het was niet de bedoeling dat er iemand dood zou gaan of dat  iemand zijns gelijke-gestemde niet zou vinden, die bij hem/haar past (Gen.2:20).

Aan het eind van de zesde dag doet God de onfeilbare uitspraak dat het zéér goed was en dat het werk helemaal voltooid was (Gen.1:31 en Gen.2:1-2).

En dat man en vrouw van de aard mens – en van elk andere aard dier – als seksuele wezens geschapen zijn, halen we onmiskenbaar Gen.2:24,25. God voltrekt het eerste huwelijk in Gen.2:22 en “de mens” – man en vrouw – waren erg blij met het arrangement.

Ongeveer 1500 jaar daarna had de verbeeldingskracht het gewonnen van het gezond verstand en moreel het besef. Er werden huwelijken gesloten, maar niet op Gods manier (Gen.6:2,4). Het waren ongelijke spannen en omdat mensen lang leefden, kon geweld en ontaarding excelleren: Gen.6:5. Onvoorstelbaar? Of toch niet? Kijk maar om je heen en de woorden van Jezus, klinken steeds harder in je hoofd - "zal Ik nog geloof vinden wanneer Ik kom?

God besluit scheppingsdag 5 en 6 over te doen. De mens had de aarde ontheiligd (een waarschuwing die Israel keer op keer ontvangt: zonde ontheiligd de aarde, het land waar je op woont) en God besloot de aarde schoon te vegen (Gen.6:7,13), door in sommige aspecten zelfs terug te gaan naar de derde scheppingsdag, toen er nog geen onderscheid was tussen land en water (Gen.1:7-Gen.6:17).
 
En nu komen de kernverzen in ons betoog: Gen.6:18-20.
Let op, dat God een verdrag sluit met "stellen" van de aard “mens”- Noach, zijn drie zonen en de vier vrouwen die erbij horen; en van elke “vliegende soort”, van elke “kruipende soort”, van elke “veesoort” – kwam een paar – mannetje met zijn vrouwtje - tot Noach om de soort in het leven te behouden.

In Gen.7:1-3 wordt vermeld dat ook de reine dieren in zeven paren kwamen. Logisch is dat niet, want de meerderen zouden dienen als offerdier (in de ark waren dieren en mensen nog veganistisch), en toch deed God ook die in paren van mannetje èn vrouwtje opdraven!

De verzen Gen.7:7-9,13,15,16 benadrukken dat nogmaals – God laat geen twijfel bestaan over met welke “bevolking” Hij opnieuw wilde beginnen. Van geen enkele soort en aard was er iemand zonder exemplaar van het andere geslacht in de ark. Geen eenlingen, geen loners, geen ene gender die genoodzaakt was het met de eigen gender te doen.
De rest van al de schepselen die op het droge leefden – mens en dier – kwam om, Gen.7:21-23. Het was voor de verslaglegging niet nodig om daarvan onderscheid te maken tussen de genders – alle anderen van de soort mens, en de aard dier kwamen om. Punt.

Gen.8:17-19,21-22 vertelt ons dat na de vijf maanden watervloed, de aarde bevolkt werd uit de paren van elke soort – mens en dieren. God herstelde de schepping als het ware vanaf dag 3: er kwam weer scheiding tussen (een gereinigd) land en water, en de dagen 5 t/m 6.

Gen.9:1-2 vertelt ons dat God de heerschappij van de mens over de dieren herstelt;
In vers 7 geeft Hij hen de oorspronkelijk opdracht om als echtparen - nu niet meer één, maar vier – de aarde her te bevolken met mensen die God liefhebben.

In de verzen 8-17 maakt God een nieuwe afspraak met de “soort mens”. Hij maakt de afspraak met 4 echtparen, elk bestaande uit 1 man en 1 vrouw en geeft hèn het teken van de regenboog. God maakt de afspraak niet met genderlozen, of eenlingen, of matties, buddy’s van hetzelfde geslacht. Hij maakt de afspraak over moraliteit, seksualiteit en autoriteit met echtparen van mensen en dieren!

Niet alleen is het kapen van de regenboog door de LGBI-beweging een ontkenning van Gods gezag en een ontkenning van de goddelijke afspraak, het is een belediging aan de God die nadrukkelijk heeft bepaald wat huwelijk zou zijn en wat de seksuele relatie zou zijn die Hij goedkeurt. Christelijke homo’s moeten echt in complete verwarring zijn, door deze oorsprong der soorten te ontkennen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de onmiskenbare nadruk die de Heer later legt op het verbod op seksuele relaties die Hij een gruwel vindt – hoererij, pedofilie, seks met hetzelfde geslacht, dieren en directe familie. Ze zijn een belediging voor het beeld van de relatie die Hij met Zijn gemeente, Zijn bruid, wenst te hebben.

Aldus kon de LGBI-beweging geen slechter logo bedenken. Maar misschien is het juist omdat Satan voortdurend spot met God. Hij pakte Gods teken van moraliteit en veranderde het: De regenboog heeft zeven duidelijk te onderscheiden kleuren en niet zes. Het is het nèt niet, zoals zovaak bij elke leugen die satan verzint en het is zo een teken van een loze belofte geworden voor handelingen die God als een van de ergste zonden, die iemand in zijn/haar vlees kan begaan (1Kor.6:15-20), afkeurt. Het teken van moreel gezag is een teken voor immorele opstand geworden. Een grotere contradictie bestaat niet.

Naschrift
Het is slechts een kwestie van tijd dat het acroniem van deze beweging zal worden uitgebreid met letters voor seks met eigen kinderen (Filius): moeders met hun volwassen dochters en vaders met hun volwassen zonen; dieren (Zoofilie): het Canadese hooggerechtshof verklaart in juni 2016 seksuele handelingen met dieren als niet-onaanvaardbaar en in Duitsland zijn er al sinds 2103 dierenbordelen, erotische dierentuinen, waar mensen een potje bestialiteit kunnen bestellen als “lifestyle-keus”; en veelwijverij (Polyguni) – three way marriage bestaat al een aantal jaren – o.a. 3 mannen die met elkaar trouwen of 2 vrouwen met dezelfde man. Ik denk dat de Mormonen de goedkeuring van hun gebruik hoopvol tegemoet mogen zien.
Nu de beweging het onderscheid tussen de genders geëlimineerd wil hebben, zal het een kleine stap zijn iedereen maar te laten doen waar hij/zij zin in heeft. Lifestyle-keuze. 

Jezus heeft niet gelogen (o.a. Mat.24:37) ... zoals het was in de tijd van Noach – “ze namen zich vrouwen (partners), wie zij maar verkozen" .. en "de boosheid des mensen was groot op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten was te allen tijde slechts boos” (Gen.6:2,5).
Er wacht een laatste wegvaging en dan is alles voorbij ...

Wanneer wij in onze gemeenten de jonge mensen, die in deze algehele verwarring hun sexuele identiteit proberen vast te stellen, voorliegen dat het "de mooie diversiteit van de schepping is", zal God het ons hard aanrekenen. God heeft de seksuele geaardheid geschapen als één mannetje en één vrouwtje, die samenkomen. Niets anders. De oorsprong van de verwarring kennen we: de zondeval. God heeft een hogere roeping voor intelligente mensen: "Stijg boven de zonde uit," is Zijn oproep "en sta pal voor wat je gelooft."
We weten dat het niet gemakkelijk is, maar geloven is niet voor watjes.

We zien de laatste jaren hoe Satan alle krachten bundelt om de tweeling-Edense-instelling van Sabbat en Huwelijk te g e l i j k aan te vallen. Ze zullen beiden vallen, maar de vraag van God aan elk van Zijn kinderen is: zullen ze ook voor jou van geen betekenis meer zijn? Wanneer dat gebeurt, zal God van Zijn troon opstaan om de aarde te richten.  
 
 
(IAW, 28 juli 2016) 

u bent niet geauthoriseerd om op dit bericht commentaar te geven.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry