Mijn uitleg van Daniel 8:8-14

Het Bijbelboek Daniel is alleen te begrijpen als de heiligdomsleer begrepen wordt. Omdat veel Zevende-dags Adventisten het heiligdom niet (meer) onderwezen wordt, of onvoldoende – in andere kerken al helemaal niet - , is Daniel voor velen een gesloten boek.
Er wordt door velen gevraagd: Waarom pikt geen enkele andere kerk dit heiligdomsbegrip op? Waarom is dit zo een exclusieve
ZDA issue? Zijn we ècht zo bijzonder?

Ik zie het als volgt: Als andere kerken het heiligdom begrijpen zoals wij dat doen, dan moeten ze erkennen dat 
  • er geen "stedehouder van Christus" in Rome zit, 
  • er geen geesten van doden zijn en niemand gaat naar de hemel of de hel, 
  • het oordeel plaatsvindt naar “de werken” en niet naar goedkope genade,
  • wanneer Jezus komt, Hij het loon voor een ieder bij zich heeft,
  • dat "Israel en joden" degenen zijn, die de belofte van de Beloofde Christus aanvaarden,
  • er geen "1000-jarig vrederijk" op aarde al zijn en geen derde tempel in Jeruzalem.

Want als Jezus dienst doet in het heilige en in het heilige der heilige in de hemel (naar Hebreeën 7), waar in de ark, onder het verzoendeksel – de troon van God - de twee fundamentstenen van Gods wet liggen, dan zullen mensen die zich ècht beroepen op Sola Scriptura inzien dat elk artikel nog evenveel rechtskracht heeft, dus ook het 4e gebod van de zevende dag.

Dan presenteert de heiligdomsleer een complete vernietiging van elk godsdienstig systeem, dat hiervan afwijkt. Daarom …

De heiligdomsleer is het absolute fundament voor de ZDA-theologie. Letterlijk ELKE LEERSTELLING EN GELOOFSPUNT van de ZDA-kerk vindt zijn basis in de heiligdomsleer. Bij de uitleg van de cruciale verzen in Daniel 8:8-14; 23-26 moet daarom het heiligdom als begrepen worden verondersteld. Het heiligdom is namelijk de directe context van het boek Daniel en vooral van Daniel 8:8-14.
Elke controverse die ontstaat en ooit is ontstaan over de ZDA-profetische uitleg van het Bijbelboek Daniel – maar ook Openbaring! – heeft zijn oorsprong is wanbegrip over de betekenis van het heiligdom in relatie tot het dienstwerk van Christus. In de uitleg hieronder wordt daarom verondersteld dat de lezer het heiligdom van Israël begrijpt. Anders is er geen beginnen aan....

U kunt mijn studie HIER downloaden.
LET OP: het papierformaat is A3.

Reacties en tegenuitleg zijn welkom.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry