De Wet in Romeinen 7 read-in-english

O, wat houd ik van Paulus! Een beetje (heel veel!) filosofisch, maar o zo duidelijk als je even doordenkt! Ik wil het even met u hebben over hoe ik Romeinen 7 begrijp. Een ontdekkingsreis! Paulus legt het zo mooi uit …
Ik geef iedere keer de tekst in paars  en mijn uitleg in zwart eronder.

Romeinen 7:7-13

7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet!

Wees geen dwaas! Wet is geen synoniem van zonde, die twee zijn helemaal niet hetzelfde (als de wet zonde was, dan zou het ZSM afgeschaft moeten worden!)

Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet;
Het is juist zo, dat ik niet zou weten wat zonde is, als er geen wet was die mij dat vertelde.

immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.
Ik zou bijvoorbeeld niet weten wat begeren is, als er geen wet was die mij vertelde dat ik niet mag begeren.

8 Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op;
want zonder wet is de zonde dood.
Maar door het gebod - gij zult niet begeren - werd ik me juist bewust van allerlei begeerte, en daardoor begrijp ik nu dat zonder wet de zonde dood is, dat is: er is geen bewustzijn van zonde.

9 Ik heb eertijds geleefd zonder wet;
Vroeger leefde ik zonder de wet, en daardoor kende de zonde niet, dat is: ik begreep niet dat ik zondigde;

toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven,
Toen ik het gebod begon te begrijpen, begon de zonde te leven, dat is: ik begon de zonde om mij heen en in mij steeds beter te herkennen

maar ik begon te sterven,
maar daardoor begon ik juist te sterven, dat is: mijn oude ik begon te sterven, want ik begon steeds minder te zondigen

10 en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn;
en het gebod dat tot mijn leven, dat is: mijn heilige leven, moest leiden, werd juist mijn dood, dat is: de dood van mijn zondige mens

11 want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood.
Want de zonde heeft door de wet, die op haar wijst, mij misleid om niet meer te (willen) zondigen en daardoor heeft zij mij, dat is: mijn oude ik, gedood.

12 Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
Daarom is de wet heilig, en ook het gebod dat mij iets verbiedt, is heilig, rechtvaardig en goed, want het leidt tot mijn leven.

13 Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod.
Maar hoe kan het goede de dood in mij voortbrengen? Wel, de zonde heeft, juist doordat het zonde blijkt te zijn, door de wet, dat is: door het goede van de wet, mijn oude ik gedood. En juist daardoor bewijst het gebod dat zonde uiterst zondig is (zonde is een moordenaar!).

In Efeze 4:22 zegt hij:
dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten…
…. omdat het de oude mens, die door de begeerte ten verderve is, doodt, om de nieuwe mens te laten leven.

1 Johannes 3:4 staat
Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.
Zonde is leven zonder rekening te houden met de wet, en dat leven is ten dode.

Eigenlijk heel erg logisch!

Het is opmerkelijk dat Paulus, een nauwgezette farizeeër, zegt dat hij eerst zonder de wet leefde!
Blijkbaar is het wettisch houden aan de letter van de wet, wat hem uiteindelijk tot een moordenaar van Christenen had gemaakt, niet wat God bedoelde met het houden van de geboden!
Daarom concludeert hij in Romeinen 7:26 en 25: Toen ik begon in te zien dat zonde overtreding van de wet is, wilde ik niet meer zondigen. Met mijn verstand sta ik dus in dienst van de wet van God – ik wil niet zondigen, maar het is niet gemakkelijk, het is een voortdurende strijd! Maar Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here, die mij daarbij helpt!

Is dit niet wat wij allemaal willen? Niet zondigen?
Maar dan moeten we de wet kennen, niet om erdoor onze eigen zaligheid te bewerken, want de wet kan de overtreder alleen veroordelen - het is alleen Jezus die redt! - maar om de zonde te kennen, zodat we een verstandige keuze kunnen maken om ons best te doen zonde te vermijden!

DAAROM kan God geen enkele van Zijn geboden hebben afgeschaft - geen één van de tien. Ze zijn slechts een korte samenvatting van Zijn richtlijnen voor leven -- in hemel en op aarde. (De kortste samenvatting van Gods wet is, Liefde en liefde is het karakter van God).
Maar ALS (niet: wanneer, want zondigen is niet onvermijdelijk) je de fout in gegaan bent, DAN is er een magnifieke oplossing -- kostbare genade door Jezus Christus, onze HERE! - Rom 7:25

O, wat houd ik van Paulus! Een man met levenservaring EN geloofservaring!

2014-04-02
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry