Lezers commentaren De Alarmklok Luiden door Jan Voerman

Hier een selectie uit de lezersreacties op het actuele boek van Jan Voerman – Raising a Red Flag - An Analysis of The One Project. Sommige namen zijn niet vermeld, maar bekend bij de schrijver. Het is triest dat leden bang moeten zijn gemarginaliseerd te worden als ze zich uitspreken over dwaalleer in de kerk. Wanneer ze de weg van Jezus volgen en de verkeerdheden aankaarten bij het leiderschap, worden ze simpelweg niet gehoord en wanneer zij zich publiekelijk uiten, worden ze veroordeeld. We moeten net als de weduwe aan de poort van de onrechtvaardige rechter aan de poorten blijven rammelen en onze stem laten horen tegen afvalligheid.

Broeder Voerman, uw boek, “Raising a Red Flag: An Analysis of The One Project”, komt op het juiste moment. Ik was verheugd te lezen dat Lois Kind, mijn zus, geciteerd werd. Ze was echt een strijder voor God. Ze zou heel blij zijn te weten over het grote werk dat u doet en de vele mensen die u bereikt. Ze heeft de laatste jaren van haar leven geprobeerd de praktijken van de Spiritual Formation en de leer van de Emerging Church, die zo duidelijk onderdeel uitmaken van de One Project beweging die de gemeenten in de Walla Walla Valei heeft doordrenkt, aan de kaak te stellen. Lois was niet iemand die zich liet intimideren of zich het zwijgen liet opleggen. God heeft haar gebruikt om een sterke stem te zijn tegen de Spiritual Formation beweging, de leer van de Emerging Church en de praktijken van beide bewegingen in de Walla Walla Valei. Toen ze hoorde dat de predikant Ellen White typeerde als een spiritistisch medium kon ze niet langer zwijgen en ze ging recht op het doel af, met een brief die zij naar de predikant stuurde. Deze werd genegeerd, behalve dat ze haar uit haar functie ontzetten eens in de maand gastvrouw bij de deur van de gemeente te zijn om op Sabbat bezoekers te verwelkomen. Toen ze een kopie van dezelfde brief met begeleidend schrijven stuurde naar de Conferentie, wilden de predikant, samen met een aantal professoren van de universiteit en anderen opeens wel met haar spreken, maar alleen om te proberen haar het zwijgen op te leggen. De brieven waren niet alleen van Lois. Ze zijn door Lois, samen met vrienden geschreven en zij allemaal kozen Lois uit om het namens hen te ondertekenen.
Mijn vriendin, Janet Neumann, vertelde mij over uw boek. Ik hoop echt dat de ABC-boekenwinkel dit boek in de verkoop zal nemen. Het breekt mijn hart te zien hoe Satans boeken over Spiritual Formation in de schappen staan en het maakte mij verdrietig toen een andere vriendin, Carol Geisinger, enkele jaren geleden gedwongen werd ontslag te nemen omdat ze weigerde deze boeken op de boekenplank ter verkoop te leggen.
Ik heb mijn kleinkind vanaf haar tweede opgevoed en de situatie op de Walla Walla Universiteit heeft mij tot een moeilijke beslissing gedwongen. Omdat Spiritual Formation er uitgesproken gedoceerd wordt kon ik eenvoudigweg mijn kleindochter niet aanmoedigen daar op school te gaan. Ze gaat nu naar de lokale staatsuniversiteit. Wanneer we onze kinderen naar onze universiteiten sturen zouden we in staat moeten zijn erop te vertrouwen dat de dingen die hen geleerd worden de waarheid zijn, maar er wordt afvalligheid verkondigd en het verwart hun gedachten. Ik weiger het risico te nemen met mijn kostbare kleindochter.
Spiritual Formation heeft zijn weg gevonden tot de meeste lokale ZDA gemeenten hier in de buurt. Er zijn maar twee die ik ken waar het niet vanaf de kansel wordt gepredikt – Walla Walla City Church, waar ik lid ben, en Stateline SDA Church, waar Janet Neumann lid is. Een nieuwe predikant is onlangs aangesteld in Walla Walla City Church, broeder Mike Bernett, en tot nu toe zijn zijn boodschappen rechtstreeks vanuit de Bijbel. Predikant Mike Lambert van Stateline gemeente heeft heel moedig de woede van de sommigen in het Confenrentiebestuur op de hals gehaald door fel te preken tegen de Spiritual Formation. Ik ben zelf tot de orde geroepen door vooraanstaande leden van de City gemeente toen ik uw document “The One Project: A Short Evaluation” naar hen doorstuurde. Mij werd gevraagd hun namen uit mijn contactenlijst te verwijderen. Jammer dat sommigen niet begrijpen hoe serieus deze zaak is!
Ik ben zo blij dat u ons hebt voorzien van deze belangrijke informatie en hoop dat het goed gelezen zal worden. Ik dank God voor u en uw inspanningen om mensen bewust te maken van hoe Satan probeert de controle te krijgen over Gods overblijvend volk. Moge God u zegenen als u moedig met de rode vlag zwaait. --Arda Blevins, Broker,Walla Walla, USA

Jan Voerman spreekt in zijn boek openlijk over de nieuwste sensatie die de Zevende- Dags Adventistische kerk belaagt: The One Project. Terwijl deze beweging voorgeeft de aandacht op Jezus Alles , te richten, ontkent de onderliggende boodschap bijna onmerkbaar de leer van Jezus, brengt het in essentie de geschiedenis van de overblijvende kerk in diskrediet en wijst het haar eindtijdmissie af. Voerman legt deze verontrustende feiten duidelijk bloot ter bestudering door bezorgde AdventistenJanet Lundeen Neumann, USA

Hoewel gepensioneerd van full time evangeliewerk, heeft pastor Voerman de vinger aan de pols gehouden van het Adventisme en de tegenwoordige ontwikkelingen die Gods overblijvende kerk van het einde beïnvloeden en bedreigen. Zijn nieuwste boek: Een Analyse van The One Project, is representatief voor zijn inzichten en grondig onderzoek van deze recente beweging. Wanneer u een duidelijk en omlijnde uitleg wenst van het gevaar dat deze beweging voor de kerk betekent, dan is dit het boek dat gelezen moet worden. --John Davis, Orion Publishing, USA

Phillis en ik zijn leden van de Boulder Kerk, Colorado, met Japhet De Oliveira, oprichter van The One Project, als predikant. Onder zijn leiding raakte het ledental onbestendig. We waren wanhopig om antwoorden op onze vragen te vinden over The One Project. Dank aan Voermans onderzoek begrijpen we de afwijkingen van de hedendaagse waarheid en de Geest der Profetie en beseffen wij de heimelijke introductie van aloude, on-Bijbelse principes. De Bijbel zegt: “Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.” Jes. 8:20.
Elke Adventist die de waarheid liefheeft, behoort Voermans boek zorgvuldig te bestuderen en de onverwachte gevaren die Gods kerk omringen te onderscheiden. --Max and Phyllis Goodwin, USA

Beste Jan, Hartelijk dank voor het delen van een kopie van uw boek met mij. Ik waardeer het ten zeerste. U zult blij zijn te vernemen dat tenminste in Amerika velen hun waarschuwende stem verheffen tegen de Emerging Kerk en The One Project. Dank voor uw bijdrage aan de kerk in deze belangrijke zaak. Mag God uw werk rijkelijk blijven zegenen.

Ik wil u ten zeerste bedanken voor het One Project boek. Uw schrijven is maar al te waar. Het is zulk een gevaarlijke aangelegenheid in onze kerk. Er zijn diverse vreemde en gevaarlijke zaken gaande die trachten de blik van de mensen af te wenden van het hemelse doel en de waarheid zoals die in Jezus is. --Two professors at Andrews University (names known by writer), USA

Beste Jan,
Het doet heel goed te vernemen dat anderen ook hun zorgen delen over de Spirituele Formatie en de Emerging Church die onze kerk binnendringen. Ook al komt uw verslag uit een ver land, u presenteert een zuiver en accuraat beeld van wat er hier in mijn omgeving gebeurt. Toen ik op Google naar mijn naam zocht voor een andere zaak, ontdekte ik plotseling uw boek… Het was werkelijk een verrassing om in de inhoud over mijn ervaringen te lezen. Verschillende vrienden hebben gedurende de laatste jaren gezegd dat deze ervaringen een boek kunnen vullen. Maar ik heb hen nooit serieus genomen en voelde dat het te ontvlambaar was om dat hier in College Place te doen. Het zou veel gunstiger zijn wanneer dit van een objectieve waarnemer zou komen, beter dan van diegenen die bij de gebeurtenissen betrokken zijn. Ik heb mijn plaatselijke Adventistische boekwinkel vandaag gebeld en zij vertelden mij dat zij een kopie van het boek hadden ontvangen om er kennis van te nemen en zij zullen er meer bestellen want `het ziet er werkelijk interessant uit´. Ik zal er bij mijn vrienden op aandringen om naar het boek te vragen om de verkoop te stimuleren. --Een lid in de gemeente waar Alex Bryan predikant is, naam bij schrijver bekend

Deze beweging gaat als een lopend vuur rond en velen worden misleid - mensen maken hun keuze die hun eeuwige bestemming raakt. Waarschuw zoveel mensen als u kunt zodat ze niet blindelings verstrikt raken. --Naam bij schrijver bekend

Dank voor het sturen van dit document. Voerman heeft een verbazend werk gedaan in het schrijven van dit boek. Het schijnt dat er personen zijn in onze kerk die vallen voor deze transcendente onzin. We zijn gewend te denken aan de drievoudige eenheid (Protestantisme, Katholicisme, Spiritisme) als iets dat zichtbaar is en dat we gemakkelijk kunnen onderscheiden en vermijden. Maar deze nonsens is zo geraffineerd en zo ontworpen om de jeugdige intellectuelen in onze kerk te vangen. Het lijkt op Jezuïtische infiltratie. Spiritisme is nu New Age transcendentalisme en dat gaat samen met de charismatische beweging. De Emerging church is slechts een Jezuïtisch geïnspireerde beweging die naar Rome leidt. Satans bedoeling met dit alles is de vernietiging van de Bijbel, die onze enige verdediging is. Onze jonge mensen zullen zo voorzichtig moeten zijn wat betreft met wie zij omgaan en welk materiaal zij online raadplegen. Ik ga dit document naar verschillende mensen doorsturen, speciaal naar hen die jonge leiders zijn. Ze moeten zich wapenen tegen deze dwaling. --(Naam bij auteur bekend.)

Dank u wel voor dit document over The One Project. We leven beslist in de laatste dagen en helaas schijnt het zo te zijn dat dit de Omega afval is. Aangezien ik van plan ben uw document naar alle predikanten te sturen in …. vraag ik u of u meer materiaal heeft dat u met mij kunt delen indien ik aanvullend materiaal nodig mocht hebben. Dank u wel voor het innemen van uw standpunt, helaas zijn niet velen daartoe bereid. --(Naam bij auteur bekend.)

Alles wat we lazen was zo goed en informatief en hielp ons onze ogen te openen voor wat achter deze beweging schuil gaat. Hartelijk dank voor uw onderzoek en inspanning om dit samen te stellen en openbaar te maken zodat mensen worden geïnformeerd over deze gevaarlijke beweging die zo snel om zich heen grijpt. --(Naam bij auteur bekend.)

Dit boek was het eerste dat ik las over The One Project en het was zo informatief! Ik heb kopieën gegeven aan verschillende mensen zodat ze voor deze gevaren gewaarschuwd kunnen zijn. The One Project komt precies overeen met zr. White’s definitie aangaande een nieuwe organisatie in Selected Messages book 1, hoofdstuk 25. Dank u Jan Voerman, dat u de wachter bent op de muur die de waarschuwingstrompet laat horen! Ik beveel dit boek ten zeerste aan zodat een ieder op de hoogte zal zijn van wat er binnensluipt in onze Adventistische kerk. --Kelly Plank

Terwijl veel christenen van vandaag worden bedolven onder New Age begrippen, waarschuwde Gods boodschapper onze kerk: “We hebben veel meer te vrezen van binnenuit dan van buitenaf… Onze godsdienst zal worden veranderd. (Selected Messages deel 1, p. 122, 204). Voermans krachtig en goed gedocumenteerd onderzoek over de vervulling van deze voorspelling is een geweldige openbaring, die de ogen van eerlijke volgelingen van Christus opent. New Age gedachtengoed en mystieke invloeden worden vernuftig en bijna onmerkbaar in onze kerk geïntroduceerd. Mag dit boek de lezer dezelfde zegen geven dat het mij gegeven heeft. --Pastor Thorkild Pedersen, African Missionary, Australia

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry