U kunt op deze pagina het Supplement bij de Sabbatschoollessen van het lopende kwartaal downloaden.
Gedachten van Ellen G. White als aanvulling bij de onderwerpen in de Volwassen Sabbat Schoollessen.

Nederlandse vertaling en vrije verspreiding met toestemming van de Amerikaanse uitgevers.
U mag dit document verspreiden - ook digitaal - en kopiëren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u er niet meer voor vraagt dan de kopieerkosten.
Ze zijn niet voor verkoop.

Vanaf 2013 vertalen we de EGW Notes van Pacific Press. Veel van onze Engelssprekende zusters en broeders kennen deze uitgave al.

Oproep: Kunt u redelijk vertalen van Engels naar Nederlands, in (nagenoeg) correct Nederlands? Hebt u een paar uurtjes per kwartaal vrij om mee te helpen metd de vertaling van deze mooie citaten? Meld u via het contactformulier. Ik kan wat extra hulp goed gebruiken.

Bent u benieuwd naar de onderwerpen van de Sabbatschoollessen van de komende kwartalen en jaren? Klik dan HIER.

3e kwartaal 2018, Handelingen

EGW Notities van vorige kwartalen en jaren, staan in het Archief. Zie onderin.


Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry