Promise Ministry

egw knop2 gedicht knop

Nieuws en Events

Hedendaagse onthullingen van oude voorzeggingen - GRATIS BOEK!

HET GROTE CONFLICT TUSSEN GOD EN SATAN.
Dit boek wordt u gratis aangeboden*, via deze website: stuur uw aanvraag via contactformulier.

Lees meer...

2017-500 jaar na Luther!

Er is een nieuwe brochure uit, over het belang van de Reformatie en wat Luther
voor de wereldgeschiedenis heeft gedaan. Hij heeft het begrip van wat het Lutherchristendom inhoudt volkomen veranderd. Nu 500 jaar na dato wordt zijn daad als een vergissing en als aggressie tegen de Roomse kerk weggezet.

De agressie van de kerk die aan naar schatting 120 miljoen mensen het leven heeft gekost - de grootste misdaad tegen de menselijkheid gericht tegen het geweten.
De indicaties zijn dat we die kant weer opgaan - het argument: het gemeenschappelijk welzijn van de mensheid, maar het is dezelfde macht, die dezelfde argumenten gebruikt, dezelfde straffen voor afwijking voorstelt. En de Bijbelse profetie zegt dat de wereld het zal laten gebeuren, omdat ze in de ban zijn van de Roomse macht.
Een luguber vooruitzicht!

In deze folder wordt u een blik gegund achter de schermen van de hedendaagse religio-politieke machten der aarde. Op de een na laatste pagina vindt u telefoonummer en emailadres voor bestelling en info over kosten e.d.


10 Dagen van Gebed 11-21 januari 2017

Welkom op de Tien Dagen van Gebed 2017! TDoP2017
In de tien jaren dat de kerk deze tien dagen van gebed aan het begin van het jaar organiseert, hebben we God vele wonderen zien doen. De heilige Geest heeft opwekking gebracht, bekeringen, hernieuwde passie voor het evangelie en heeft gebroken relaties geheeld. Waarlijk, gebed is de geboorteplaats van opwekking!

We geloven dat uw leven en de levens van degenen voor wie u bidt, zullen veranderen als u samen met gemeenteleden in gebed gaat voor de uitstorting van de Heilige Geest die de Vader heeft beloofd te geven aan hen die Hem daarom vragen. Hier zijn een paar antwoorden op gebed van personen die vorig jaar hebben deelgenomen aan de Tien Dagen van Gebed.

Een toepasselijk lied over het Heiligdom
We have a High Priest, up in heaven, Hallelujah, Hallelujah
He's our Defender before the Father, in a temple made by God, not man.
Behind the veil, in a place Most Holy, Hallelujah, o Hallelujah
Investigating, He clears the records of those redeemed by His own blood.
He's blotting out my sins, in the sanctuary
He seals my bond with Him, in the sanctuary up in heaven.
He makes provision for me, in the sanctuary.

He is purifying, heaven's temple, Hallelujah, o Hallelujah
In preparation for His returning, for those who love and follow Him.
He's blotting out my sins, in the sanctuary
He seals my bond with Him, in the sanctuary up in heaven.
He makes provision for me, in the sanctuary,
in the sanctuary, in the sanctuary, in the sanctuary.

Lees meer...

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry