Heiligdom Serie – Gods Reddingsplan

Klik HIER voor het prachtige Boek van Stephen Haskel voor een goede uitleg van de onderdelen van de joodse heiligdomsdienst en hoe dat tot in de kleinste details een schaduw was van de Beloofde Gezalfde, Jezus Christus. Hoe het heiligdom op aarde Gods grote Gelijkenis van Verlossing is, een voortdurende aanschouwelijke les over de werekelijkheid die in Jezus Christus "belichaamd" is geworden. 
De Engelse versie van dit boek vindt u onder het tabblad EGW Notities, archief.

Hieronder enkele aantekeningen van een serie die verzorgd is in 2009.

Het heiligdom en haar inrichting
SAMENVATTING: en powerpoint.
What lag in de ark?
De zeven jaarlijkse feesten  Zie hier de PPT met notities en Leviticus 23, eindelijk goed gelezen
1844 en het onderzoekend oordeel.  Zie de typische Grote Verzoendag
 
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry