Free Sabbath e-book - Gratis sabbat e-boek

 
read in english ENGLISH

Below you can download my book on the Sabbath of the fourth of the Ten Commandments. sabbath journey cover667x1000 The hard copy of this book can be ordered in the Web shop.
I would really like to hear your opinion on the book. Please place your review at the bottom of this page.
Consider a donation for  the Translation Project.

Download e-book HERE: A Sabbath Journey from Genesis to Revelation 


Read DutchNEDERLANDS

sabbatsreis cover667x1000Hieronder kun je mijn boek over de sabbat van het vierde van de Tien Geboden downloaden.
De papieren editie van het boek kun je bestellen in de Winkel op deze website.
Ik zou het leuk vinden te horen wat je van het boek vindt. Plaats een review onder aan de pagina. 
Overweeg een donatie voor het Vertaal Project

Download HIER e-boek: Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring


Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry