adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

Wereldkerk doet ongewone oproep voor orde en eenheid

Silver Springs, 29 juni 2012 -- Onze wereldkerk doet een dringend beroep op alle unies en conferenties zich te houden aan de inzegeningsregels van de kerk, totdat de toegezegde wereldwijde discussie is gevoerd over deze kwestie.
De hele top van onze kerk, inclusief ALLE Divisievoorzitters hebben vandaag dit dringend beroep onderschreven en roepen de Unie- en Conferentiebesturen op om hun afgevaardigden erop te wijzen dat dit het beleid van de kerk is, dat zij erop toezien dat ernaar gehandeld wordt.
Ik hoop dat ook onze Divisie (TED) en onze Unie zich hiernaar zullen voegen en geen eigen positie blijven volgen, want, zegt het communiqué: "Elke Unie die een andere ministeriële inzegening introduceert, zal door de rest van de Kerk gezien worden als een die zich haast om de besluiten van de Wereldkerk naast zich neer te leggen en een andere richting in te slaan."
Deze duidelijke uitspraak zegt in feite dat elke Unie en Conferentie, die zich niet houdt aan de besluiten van de Wereldkerk, aanstuurt op afscheiding! Want amendementen op het wereldbeleid worden niet lokaal gemaakt, maar ingebracht op het daartoe aangewezen "podium" - de Generale Conferentie.

Als een lokale gemeente tegen de besluiten van een Unie handelt, is dat op grond van het Kerkhandboek reden tot uitstoting uit het verband van Zevende-dags Adventisten kerken.
Deze oproep impliceert hetzelfde voor ongehoorzame Unies!

Aan afgevaardigden de keus, of zij werkelijk afgevaardigden van de wereldkerk willen zijn of alleen deze unie willen dienen.

Zie voor het uitgevaardigde bericht: het Adventist Review-artikel
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry