adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

De schudding komt eraan!

read-in-english The shakingSurviving the shaking Voor hen die geïnteresseerd zijn in het thema rondom de schudding onder Gods volk is er het zeer informatieve boek van Keavin Hayden te verkrijgen voor nauwelijks 4 US via Amazon.com. Het boek heet: “The shaking among Gods people". Het vervolg op dit boek is: "Hoe de schudding te overleven", die gaat komen en/of inmiddels bezig is zich te voltrekken in onze gemeenten wereldwijd.
Keavin Hayden schrijft vanuit Gods Woord en de Geest der profetie. Zij die geen vertrouwen (meer) hebben in de Geest der profetie, hebben dus een zeer groot probleem.

Hayden noemt aan de hand van de Geest der profetie 10 groepen Zevende Dags Adventisten, 10 onontwikkelde karakters die zullen worden uitgeschud uit Gods laatste gemeente, waaronder ...
1. de bekende Shepherd’s Rods;
2. de verschillende Reformatie groepen;
3. de independent pastors, dat zijn predikanten en leken die hun eigen toko’s beginnen los van de centrale organisatie (Unies, Divisies,Generale Conferentie en die er met Gods tienden vandoor gaan en de kudde berooid achterlaten(voorbeelden ook in Nederland);
4. wij kennen nog de “onafhankelijke denkers” die los van de leiding van de kerk hun eigen gang willen gaan en openlijk kritiek hebben op de leiding van de Kerk;
5. mensen die constant problemen in hun gemeenten veroorzaken;
6. de roddelaars;
7. zij die geen zin hebben of interesse tonen voor de bijeenkomsten op de Sabbat, gebedsavonden e.d.; 8. die een gevaar zijn voor de eenheid in de Kerk;
9. die meer gelijkvormig aan de wereld zijn dan het karakter van Jezus weerspiegelen.
Dit was een greep uit de lijst die genoemd wordt die zullen worden uitgeschud.
Lieve mensen: het is nu tijd om wakker te worden en minder tijd te besteden aan de dingen van de wereld.

Ik raad een ieder aan de boeken van Keavin Hayden te kopen. Een beetje Googlen brengt u op het juiste spoor. Het is een kleine investering voor een bijzonder resultaat van groei. Het gaat om onze eeuwigheid, mensen!

Bij deze boeken is ook een werkboek en handouts verkrijgen voor werkgroepen en lezingen in uw gemeente(n).

Het is nu tijd om onszelf serieus af te vragen welke positie wij innemen in Laodicea.

Moge de Almachtige Schepper en Heer van de Kerk, Jezus Christus, ons bewaren voor de dingen die over deze wereld(en ook over de gemeente) zullen komen.

Laten wij meer en meer gaan bidden om de uitstorting van de Heilige Geest(in plaats van Deze tegen te werken). Het bezoeken van de bidstonden door de weeks om samen te bidden en te studeren (offers brengen !!!!) is een indicatie of ons geloofsleven wel echt is. Of zijn wij "1 dag-Adventisten" die zich alleen maar op de zaterdag in de kerk laten zien?

De Heer roept vandaag mannen, vrouwen, kinderen om wachters te zijn op de muren van Sion!

Moge de Heer ons zegenen.

Colvin Overdiep
(ouderling gemeente Spijkenisse)
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry