adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

The One Project -aka- Project One
read-in-english

 De Alarmklok luiden
Gedurende meer dan 170 jaar hebben Zevende Dags Adventisten veel geleerd, ook van andere kerken. Maar we hielden vast aan het principe van "toetsen der geesten" voordat we iets overnamen of ermee instemden.
Dit is wat we met The One Project moeten doen.
Nog niet van The One Project gehoord? Ook wel genoemd, Project One? Nee?


Het is iets nieuws binnen het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, overgenomen van anderen en overgewaaid naar Nederland. Gemeenteleiders en -functionarissen zijn op cursus gegaan en hebben daar de boodschap gekregen, terug te gaan en hun gemeente te veranderen.

De bron van de One Project is even obscuur als die van Emerging Church - spiritistisch, new age en op zoek naar de god in jezelf. Niet alles dat bedekt met een mantel van waarheid tot ons komt,  verdient dat predicaat.

Emerging Church is ons NL-zendingsgebied binnengekomen via het beleidsplan De Betrokken Kerk (DBT). Eind 2008, begin 2009. Dat beleidsplan was een regelrechte (o)verschrijving van het oecumenisch beleidsplan - Het doel is de weg - van de Nederlandse Raad van Kerken. Onze leiders hebben bij de RvK plechtig beloofd dat ze dat beleid zouden implementeren in onze kerk, wat ze ook zeer rap hebben gedaan. Wat sommigen u ook zullen vertellen, die link kan niet ontkend of weerlegd worden.
Er is protest gekomen en toen is DBT "ondergronds gegaan" (zie volgend artikel in deze rubriek) en nu komt het in een rechtvaardiger jasje tot ons. Het is niet het kleed van Jezus dat erover ligt, maar het kleed van eigengerechtigheid, zelfrechtvaardiging en aanmatiging.

Een ding heeft Jezus NOOIT gedaan om mensen achter Zich te krijgen: Hij heeft NOOIT compromissen gesloten met de waarheid. Mensen die kwamen om brood alleen, heeft Hij een verwijt gemaakt. Zijn leer was recht toe recht aan: we lezen we druiven van een vijgenboom; licht en duisternis gaan niet samen; waarheid en leugen, ook niet. Want geloven op de maneir van Jezus is geen populariteitsstunt of een kwestie van een goed gevoel, om het aantal volgers van de kerk te vergroten. De manier van Jezus is vóór alles en in alles: Gehoorzaamheid aan de geboden Zijns Vaders. Dan zal Hij, wat wij niet kunnen volbrengen, aan Zijn voeten oppakken. Met de kracht van het evangelie kunnen we een héél eind komen .... De Heer verwacht die inspanning, net zoals Hij tot het uiterste is gegaan voor ons.

De Heer verwacht dat we in deze laatste dagen de boodschap brengen die Hij ons gegeven heeft - de boodschap van ware aanbidding, identificatie van valse leer, waarschuwing tegen valse aanbidding en van afscheiding (Openb. 146-12; Openb. 184). We kunnen niet alleen brood, spelen en een goed gevoel uitdelen - de levens van mensen staat op het spel!

Waarom doen sommigen alsof onze eigen lamp totaal is uitgegaan, dat ze licht zoeken waar het duister is? Velen verwerpen de Geest der Profetie en halen zich tal van leraars bijeen, die Gods volk willen terugvoeren naar wat we jaren geleden achter ons hebben gelaten als niet overeenkomend met Gods woord, omdat we begrepen dat het slechts een sentimenteel geloof was.

Als u wilt weten wat de bron van Project One is, dan vindt u de preview van de Nederlandse vertaling. Een zéér heldere analyse, dat uit de hele wereld goede recensies krijgt..

Bekijk ook deze twee heldere presentaties op basis van uitmuntend, onbevooroordeeld onderzoek. 

http://vimeo.com/113216500

http://adventmedia.nl/video/play/gevaren-van-de-emerging-church

DE RODE VLAG HANGT UIT!
Doe niet mee met de laatste modegril in de kerk!
Ga niet, raak niet aan, scheid u af!
Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is - 2 Tim. 314.

Wilt u het boek ontvangen? Kosten: 1,75 Euro. Email de schrijver: Jan Voerman voermanjan@hotmail.com
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry