adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

Video - We leven in een plechtige tijd

We leven in een belangrijke tijd. Dingen vinden snel op elkaar plaats en vlak voor onze ogen. De laatste gebeurtenissen zullen snel gaan en wat gaan we doen?read-in-english
Doorgaan met de routine van het leven? Of gaan we op onze knieën en bidden als nooit te voren en Gods woord bestuderen en de dingen die in de christelijke wereld van vandaag plaatsvinden? We moeten onze Bijbelse profetie kennen. We lezen leuke boeken, die ongetwijfeld ook geïnspireerd zijn, maar ze geven ons geen diepe inzichten in de leer van onze kerk en ze versterken pons geloof niet in de plechtige boodschap die we hebben en ze geven ons geen begrip van de urgentie die we zouden moeten hebben om onze missie te volbrengen. Prijs de Here dat er spoedig een luide roep gehoord zal worden die het volk uit Babylon zal roepen. In het Grote Conflict, hoofdstuk 38, spreekt Ellen White over de luide roep: “Babylon is gevallen, kom uit haar, Mijn volk.”Dat is de boodschap die we nu moeten brengen aan de Protestantse wereld: “Kom uit haar! Er is een betere plaats, er is een betere optie!” Zij zegt:

Zo zal ook de boodschap van de derde engel worden verkondigd. Wanneer de tijd is aangebroken dat deze boodschap met zeer grote kracht aan de wereld moet worden gebracht, zal God nederige boodschappers gebruiken en zal Hij de mensen die zich aan zijn dienst hebben gewijd, leiden. Ze zullen eerder door de zalving van zijn Geest dan door hun opleiding daartoe in staat worden gesteld.

Er zullen geen theologen nodig zijn. Theologie si niet verkeerd, maar de apostel Paulus zegt dat kennis gevaarlijk is. Hoe meer we weten,des te meer denken we te weten. Hij die zich afhankelijk weet van God, zal beseffen dat hoe meer hij weet, hoe meer hij zal weten dat hij weinig weet.

Mannen van geloof en gebed zullen worden ge¬drongen om met een heilige ijver uit te gaan en de woorden verkondigen die God hun heeft toevertrouwd. De zonden van Babylon zullen blootgelegd worden. De vreselijke gevolgen van het verplicht stellen van kerkelijke inzettingen door de burgerlijke overheid, de rampzalige invloed van het spiritisme en de heimelijke, maar snelle vooruitgang van de pauselijke macht zullen allemaal duidelijk worden. De mensen zullen door deze ernstige waarschuwingen worden aangegrepen. Duizenden en nogmaals duizenden die zulke woorden nog nooit hebben gehoord, zullen ernaar luisteren. Vol verbazing zullen zij horen dat Babylon de kerk is die is gevallen door haar dwalingen en zonden, door haar verwerping van de waarheid die haar van de hemel was gezonden. Wanneer de mensen zich tot hun vroegere godsdienstige leiders richten met de ernstige vraag: “Is dit wel waar?" zullen de predikanten fabels opdissen en aangename gebeurtenissen aankondigen om ze te kalmeren en hun gealarmeerd geweten te sussen. Als velen zullen weigeren zondermeer genoegen te nemen met het gezag van mensen, en een duidelijk "Aldus luidt het woord des Heren" eisen, zullen de populaire predikanten, zoals de Farizeeën van weleer, woedend worden wanneer hun gezag in twijfel wordt getrokken en zullen zij de boodschap aan Satan toeschrijven. Ze zullen de massa, die de zonde liefheeft, ophitsen om de verkondigers van de boodschap te bespotten en te vervolgen.

Deze dagen zijn niet ver meer. Is ons geloof sterk genoeg? Is onze kennis van de boodschap sterk genoeg? Is onze band met Jezus zo sterk dat we ons in deze groep bevinden die zonder angst Gods boodschap zal verkondigen ook al valt de hemel naar beneden en ook al kost hen dat het leven? Het is tijd dat we aan het werk gaan en een karakter bouwen dat gefundeerd is op het heilige woord van God.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry