Algemeen

ledenzone

Bedankt voor uw steun.

Dank u voor uw vrijwillige bijdrage aan het werk van Promise Ministry.

Thank you for your support

Thank you for your voluntary contribution to Promise Ministry's work.

ledenzone

Bedankt voor het aanmelden voor de Promise Ministry Nieuwsbrief.

Uw aanmelding is successvol.

Vanaf nu ontvangt u een nieuwsbrief als deze uitgezonden worden.

Gebruiksvoorwaarden voor de website

(laatste update 31 dec 2019)

Spelregels voor u
 1. Deze website is openbaar. D.w.z. dat elke opmerking die u post via zoekmachines te vinden is.
 2. Ik verzoek u beleefd te blijven. Als u het christelijk geloof haat, ga dan gauw weg, zodat u zich niet hoeft te ergeren. Als u verruiming van de ruimte in uw hoofd zoekt en wil weten waarom de helft van de wereldbevolking wél de Bijbel als levensgids kiest, kijk dan gerust even rond.
 3. U moet een account aanmaken om te kunnen reageren op artikelen. Dit kan op HOME (rechtsboven).
 4. Veel artikelen zijn in het Engels. Dat ziet u aan de English Banner in de rechterbovenhoek.
 5. U mag de (gratis) bestanden en bijlagen bij artikelen downloaden om ze te delen met anderen, als u de bron vermeldt.
 6. Ik geef er de voorkeur aan dat u anderen op een artikel attendeert door hen via een URL naar de site te verwijzen.
Spelregels voor mij
 1. Deze website voldoet aan de regels van de AVG. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, dan voor de periodieke Nieuwsbrief (max 4x per jaar) en om u de door u bestelde producten toe te sturen.
 2. Uw mailadres wordt absoluut niet aan derden verstrekt. Daarom gebruiken wij geen cookies. We doen niet aan commerciële reclame.
 3. Het kan voorkomen dat u de eerste editie van de Nieuwsbrief 2020 ongevraagd op uw emailadres ontvangt, met de mededeling dat u zich ervoor kunt uitschrijven. Eenmaal uitgeschreven wordt u niet weer door mij aangemeld. U zult dat zelf weer moeten doen.
 4. Als ik de site om welke reden dan ook ophef, worden de persoonsgegevens vernietigd.
 5. Promise Ministry is een beveiligde wesbite. D.w.z. uw I-DEAL betalingen en stortingen worden beveiligd en volgens de wettelijke regels uitgevoerd.
U kunt het orderbedrag overmaken op Ons bankrekeningnummer:
ABNAMRO 547597339 t.n.v. I.A. Wijngaarde-Homoet
Buitenlandse overboekingen:
IBAN: NL29ABNA0547597339/ BIC: ABNANL2A

Als u ons laat weten wanneer u het bedrag op onze rekening heeft overgemaakt, sturen wij u de bestelling toe.

Wij verzenden niet op Vrijdag om bestelling op Sabbat in Nederland te voorkomen.
Voor andere landen hebben wij dat niet in de hand

 

Het boek van Randy Maxwell heb ik in twee dagen tijd ademloos uitgelezen. Het brengt je absoluut dichter bij God. De boodschap is indringend, soms behoorlijk confronterend en stelt je voor de concrete vraag of je wel aangeraakt en opgewekt wilt worden door Gods heilsboodschap of dat je liever in je makkelijke comfortabele leventje wil blijven hangen met als excuus dat je het te druk hebt met dagelijkse beslommeringen waardoor je de urgentie niet ziet van de dingen die er echt toe doen. Het boek is één grote opwekking en je ervaart het alsof je persoonlijk door God wordt aangesproken om onvoorwaardelijk voor Hem te kiezen en hem toe te laten in je leven. Al is het boek vanuit het perspectief van het Adventisme geschreven en de intonatie soms nogal Amerikaans, het zet je hoe dan ook behoorlijk aan het denken. Daarom zou elke Christen, van welke signatuur ook, die waarlijk op zoek is naar een diepe relatie met God dit boek moeten lezen. -- B.A. Broerse, Zoetermeer


Wat het boek “Breng Gods heerlijkheid terug” voor indruk op mij nagelaten heeft? Als een noodkreet vanuit het hart van de schrijver. 100% Bijbels. Pure realiteit en ernst. Keert een oprecht gelovige binnenste buiten. Recht op het doel af. Sterke motivatie en stimulans tot ernstig zelfonderzoek om te zien of we wérkelijk in het geloof zijn. Verwekt dankbaarheid, omdat God zijn gemeente bezoekt door mannen die nog rechte voren trekken bij het brengen van Zijn Woord. Het geheel verhoogt Jezus als het centrum van ons leven en verwijst naar de twee kenmerken voor de gelovigen in de eindtijd: de liefde van God en het gehoorzaam zijn aan Zijn geboden. Ik heb het boek opgegeten! Mag de Heer zijn Adventvolk en alle oprecht zoekenden overvloedig zegenen! --L. Pollin, België

Ook heb ik het voorrecht te mogen berichten dat er een boek in omloop is getiteld: "Breng Gods heerlijkheid terug". Het is van de hand van Randy Maxwell, en is vertaald door Ingrid Wijngaarde in het Nederlands. Daarin schrijft zij zo`n aangrijpend voorwoord, dat het m`n hart tot beroering bracht. Opwekking, dat hebben wij, de gemeente nodig, geen opwekking die onze eer streelt, maar een OPWEKKING buiten ons zelf, een REANIMATIE, een opwekking buiten ons zelf, maar IN ons, door God, want alleen HIJ kan ons reanimeren, uit onze geestelijke dood. Ik heb het boek besteld en ben er al vol belangstelling in aan het lezen. Het brengt je echt tot bezinning, en je krijgt het gevoel, de ervaring, dat Hij persoonlijk tot je spreekt, en ik voel dat het gevolgen heeft. Ik weet niet of jullie dit boek kennen of ervan gehoord hebben,maar het spreekt onze ziel aan en wijst ons op onze tekortkomingen en zwakheden, maar ook op Gods heerlijkheid in ons leven als wij Hem toelaten in ons hart. Het wil ons met onze neus op de WAARHEID van onze toestand drukken, om ons tot bezinning en boetvaardigheid te leiden. --H. v.Deurzen, Nijmegen

Ik heb het boek ontvangen, "Breng Gods heerlijkheid terug" en dank U daarvoor. Het is het juiste boek op de juiste tijd, ik heb al drie hoofdstukken gelezen, en het zet mij heel ernstig tot nadenken. Het is een boek dat door iedere Christen zou moeten gelezen worden. Graag zou ik het tweede boek "If My people pray" willen kopen als het verschijnt of reeds verschenen is. Ik ben van plan het boek "Breng Gods heerlijkheid terug" twee, zelfs drie maal aandachtig te lezen om werkelijk alles goed op te nemen in mijn hart en mijzelf de juiste vragen te stellen, om zo op de juiste manier Gods heerlijkheid te vatten en een waardig kind van de Allerhoogste te zijn. --F. Lecompte, België

Prachtig boek! Al na het lezen van het eerste hoofdstuk was ik laaiend enthousiast! Ik bid dat veel meer mensen dit boek kopen, lezen en toepassen. --S. Buitenman, Zwolle

Het is een gemakkelijk te lezen boekwerk en het papier is prettig om mee te lezen. Dat wilde ik eerst even kwijt. --T. Okken, Groningen

Het boek "Breng Gods heerlijkheid terug" Uitstraling boek: goed verzorgd, stevig in het kaft. Binnenwerk boek: duidelijk leesbaar en een mooie letter. Inhoud boek: Breng Gods heerlijkheid terug, is een vraag, waarop het antwoord luidt, dat God aanbeden wil worden. De gemeente van God moet massaal achter het plan staan om Gods woord te verkondigen, dus evangeliseren, en dit vereist een opwekking, die alleen verkregen kan worden, door met elkaar tot God te bidden. Vooral in deze laatste tijd waarin het leven voor veel mensen moeilijker wordt, is het belangrijk om met elkaar te bidden en om een opwekking te vragen. Veel mensen zitten met een vraag, de vraag: waarom vinden de gebeurtenissen plaats, die plaatsvinden. Het antwoord is: God, daar ligt voor elk mens het antwoord, wat verkregen kan worden door gebed. Wanneer Gods volk bidt, zal een opwekking niet uitblijven. –M. Wels, Groningen

Ik ben gewoon in de wolken door dit boek, daar wachten wij al lang op. Maar neen, niet wachten, wij moeten gewoon doen. "Breng Gods heerlijkheid terug" leest zo vlot dat men gewoon niet kan stoppen. Wat mij het meest trof was de zinsnede: “de wereld nadert een geestelijke middernacht, maar de kerk leeft alsof het pas half tien is" Dat is voor satan een grote geruststelling ... laat maar, ze slapen wel verder, lacht hij in zijn vuist. Dank voor dit grote werk !!! -–G. Timmerman, Mortsel bij Antwerpen.

Toen ik de inleiding van het boek las brak mijn hart, ik heb gehuild, en mijn tranen lopen nu weer over mijn wangen tijdens dit schrijven. Ik heb de Here om vergeving gesmeekt om mijn gebrek aan vertrouwen in Hem en Zijn Woord. Randy Maxwell heeft door Gods Geest bij mij, mijn hart `verbrijzeld` zo mag je het rustig noemen. De woorden hebben zo`n uitwerking op mij, dat ik niet anders kan dan `bekennen` dat ik zo ben, maar wat mij zoveel moed en vertrouwen geeft, is dat hij zichzelf betrekt bij de toestand waarin wij nu leven, of moet ik nu zeggen "gestorven" zijn. Hij trekt in dit woord de `BEERPUT` van onze ziel open; vanaf het begin tot het eind heeft het mij bewogen en aangesproken en nieuwe moed gegeven om in beweging, in actie te komen, om zoals verwoord is, AMEN te zeggen op de uitnodiging van onze Here om DADERS te zijn en niet alleen hoorders. Er is niet een woord dat mij `gekrenkt` heeft, ik voelde ook de twijfel, de hopeloosheid, de blijdschap, met name het voorval met de twee dochtertjes die vol hoop en verwachting uitzagen naar de `woensdag` van de beslissing die hun vader moest nemen of ze de puppy in hun armen zouden mochten sluiten. Och, wie zou geen tranen van vreugde laten rollen bij het zien van het geluk van je kinderen? Ik kan me een beetje voorstellen welke tranen van geluk de Here zal plengen als Hij ons in Zijn armen mag sluiten. Maar er waren ook tranen van verdriet en spijt bij het lezen van het hoofdstuk van VERZOENING waar wij als kerk/gelovigen `moreel` mede verantwoordelijk voor zijn. Discriminatie is SLAVERNIJ en dat doet mij pijn, waar is dan mijn geloof die zegt: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet". God zij geprezen, dat Hij het voor ons onmogelijke, mogelijk ZAL maken, en de Here vraagt: GELOOF ALLEEN, VERTROUW ALLEEN. Ja, wij zien alleen maar `beenderen` maar de Here ziet de mens in al zijn volheid, en daar mogen wij onze hoop op vestigen. Ik wil sluiten met de wens en het voornemen onze gemeente in Nijmegen ook te betrekken bij dit prachtige maar vooral NOODZAKELIJKE boek om ONZE NOOD te leren inzien en ERKENNEN. --H. v.Deurzen, Nijmegen

Dit boek heb ik bij wijze van spreken in een zucht uit gelezen. Een geweldig boek! .... -- B.Terpstra, Ryptsjerk

Wij lazen dit boek nu twee keer en bij elke pagina zou een lezersreactie kunnen volgen. Wat Randy Maxwell beschrijft over de kerk en over onze positie in de kerk is wat ons betreft een bevestiging van wat wij al jaren signaleren en ervaren. De OPWEKKING alwaar hij zo naar verlangt, wordt gedeeld door velen. Meer gebed, vasten en inzet is een weg die onze ouders en grootouders als normaal hebben ervaren. Dit boek helpt ons om weer scherp te worden en te beseffen dat wij als priesters persoonlijk worden aangesproken met onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat b.v de Trans Europese Divisie steeds meer uit de pas gaat lopen bij de Generale Conferentie is een signaal dat ons allen aangaat en dat vereist veel gebed maar OOK veel actie en werk. Ook het uit de pas lopen met de Adventleer en onze waarheid door vele predikanten vereist grote aandacht want de grote opwekking zal door satan zeker worden gedwarsboomd via tegenwerkers van binnenuit. R. Maxwell legt de vinger vaak op de zere plek, maar de vraag is of de patient de koers wil veranderen. --Marion en Dick Hutter Verschut, Nunspeet.

Ik ben erg blij met het boek en ik vind het fijn dat het is vertaald. Het is net als bij de eerste gemeente, je geloofsleven zakt wel eens wat af, en als je dan dit boek in handen krijgt en je begint te lezen dan leef je weer helemaal op, je beseft eens te meer de Grootheid en Liefde van God en dat bezielt je weer met nieuwe moed en hoe verder je leest, des te meer krijg je een besef dat je gebedsleven wel een impuls gebruiken kan. Dit is een boek dat in handbereik moet blijven om er af en toe uit verkwikt te worden. Ook fijn dat de vernieuwde Statenvertaling is gebruikt. De Statenvertaling is altijd nog de beste vertaling en deze is fijn om te lezen. -- Hanna Stienstra de Vries, Leewarden.

Wij hebben het boekje “Breng Gods Heerlijkheid terug” gelezen en zijn er erg van onder de indruk gekomen. Wij komen nog heel veel tekort in ons geloofsleven. Wij willen het zeker nog een keer lezen, zodat we er goed van doordrongen zijn waar het om gaat in ons geloofsleven. -- Ab en Gerry Israels, Almelo.

Een 'eye-opener' en een must voor elke Zevende Dags Adventist die het geloof en d ekomst van Jezus Christus serieus neemt.
Enkele citaten zijn derhalve confronterend en gooit je terug naar het begin van ieders geloofsweg. Zeer geschikt om een preek op te bouwen i.p.v. allerlei zogenaamde filosofische kennis die alleen naar verwarring leidt. In Spijkenisse is dit boek( naast In Gesprek met God en Omega 2) nu 'verplicht studiemateriaal voor de jeugd en jongeren'. Maar ook de volwassenen onder ons doen hun voordeel mee.
En nu de vertaling van : The Shaking among Gods people van Keavin Hayden. --Colvin Overdiep, Spijkenisse

read-in-englishNaam

Promise Ministry is een evangelisatiebediening met een Boeken Winkel en Uitgeverij, gevestigd in Groningen, Nederland.

Doel

 1. Promise Ministry heeft als doel het bevorderen van het besef van de noodzaak van effectieve gebedsbediening en Bijbelstudie als basis van de toerusting van gelovige mensen tot het uitleven en uitdragen van het evangelie van Jezus Christus.
 2. Promise Ministry tracht dit doel te bereiken door:
  1. Gode liefhebbende christenen te bepalen bij de spoedige wederkomst van Jezus Christus en de noodzaak om Zijn opdracht door middel van de verkondiging van de volledige 3-engelenboodschap uit Openbaring 14:6-12 en Openbaring 8:1-4 teneinde Hem een volk voor te bereiden dat Zijn geboden onderhoudt en het geloof van Jezus heeft;
  2. Het opzetten van een lekenzending, waarbij individuele christenen worden opgeroepen en gestimuleerd hun unieke geloof op praktische en oprechte wijze uit te leven, waarbij zij trouw zijn aan God in de eerste plaats en de unieke, opgestapelde geloofswaarheden als fundament voor de volle waarheid (Johannes 16:13);
  3. Mensen op te roepen en te stimuleren toegewijde christenen te zijn, die zichzelf vrijwillig in dienst van de Heer aanbieden als een levend, heilig en Gode welgevallig offer (Romeinen 12:1), om hun naaste de blijde boodschap van God liefde bekend te maken;
  4. Het versterken van de geloofsband tussen Bijbelgetrouwe christenen, door middel van het organiseren van bijeenkomsten, seminars en lezingen;
  5. Samenwerking te zoeken met groepen gelovigen, die in hun omgeving een gebedsbediening en evangelisatie activiteiten willen opstarten en hen daarbij op praktische wijze te ondersteunen;
  6. Het kosteloos aanbieden van studiemateriaal, overdenkingen, e-boeken, gebedspastoraat materialen, nieuwsitems in de digitale vorm via de stichtingwebsite;
  7. Het tegen kostprijs aanbieden van materialen – folders, brochures, boeken en andere geschriften - in de digitale vorm via de PM-website , en in gedrukte vorm;
  8. En verder door alles wat bijdraagt aan het bereiken van het hierboven gestelde doel, mits hierdoor niet in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde wordt gehandeld.

Vermogen

Het tot verwezenlijking van het doel bestemde vermogen wordt gevormd door:
 1. eigen vermogen;
 2. subsidies, giften en donaties;
 3. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 4. verkoop van materialen en hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Disclaimer en Verantwoordelikheid:

Promise Ministry is een bediening van Ingrid A. Wijngaarde Alles wat op deze website vermeld en gepubliceerd staat valt, onder mijn verantwoordelijkheid. Als u het niet eens bent met een vermelding, dan stuurt u mij een bericht via het Contactformulier. Ik neem dan zo nodig contact met u op.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry