Sponsors Needed for Sabbath book

In 1996 I printed a book on the Sabbath - A Sabbath Journey from Genesis to Revelation: The Significance of the Biblical Sabbath.
A non theological, "what is written, how readest thou" approach of the Sabbath, as it comes to us from the pages of the Bible.

The book has had six reprints until now and has brought many Sunday keeping Christians on the path of the true meaning of the Sabbath of the fourth commandment.

Lees meer...

Donateurs gezocht voor sabbatsboekje

Ik heb in 1996 een boekje uitgegeven over de sabbat - Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring: een studie naar de betekenis van de sabbat in de Bijbel.
Een niet-theologische, "hoe-leest-u, wat-staat-er" benadering van de sabbat, zoals het vanaf de bladzijden van de Bijbel tot ons komt. Het boekje heeft sinds 1996 reeds zes herdrukken gekend en heel veel zondagvierende christenen op het spoor van de sabbat van het vierde gebod gebracht.

Lees meer...

Boekprojecten
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry