adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

De uitzonderlijke groei van de ZDA-kerk


Bron: SDA Year Books 1863 - 2015 en 2016 Annual Statistical Report
One picture says more than a thousand words.

In deze grafiek zijn alleen de toevoegingen weergegeven: hoeveel mensen er elk jaar bij kwamen, gedurende de 154 jaar dat de kerk bestaat. Op de vertikale as (links) staat het aantal (2015: meer dan 1,25 miljoen); de horizontale as het jaar.
Elk jaar wordt deze grafiek geüpdate.

ZDA-groei per jaar

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry