read in englishEen kans voor Valentinhelper needed

GRONINGEN, 22 maart 2018

Psalm 121:1en2
'Ik sla mijn ogen op naar de bergen vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.'

Stel, je bent als weesjongen in Bulgarije opgegroeid. Al vanaf je 9e moest je voor jezelf zorgen. Je hebt een aangeboren scheefgroei, waardoor je veel operaties moest ondergaan, omdat je borstkas niet meegroeide met je lichaam. Maar je redt het, je wou naar school en je ging naar school en leerde een vak, je werd schilder. Maar voor jou is er geen werk - waar je al je hele leven tegenaan loopt: men oordeelt steeds weer dat je het niet aankan.

Dan kom je naar Nederland, omdat je las dat de mensen daar vriendelijk en eerlijk zijn. Bereid iemand die hard werkt en eerlijk leeft, een kans te geven. Je hebt hoop, want een kennis zegt je onderdak te zullen geven. Maar al gauw loopt het mis en je wordt dakloos voordat je kunt inburgeren. Werk vind je niet en dus ook geen huisvesting. Je zwerft van stad naar stad en je verkoopt de Straatkrant om te kunnen eten. Je hebt jezelf 1 belofte gedaan: trouw te blijven aan je principes en God en op Hem te blijven hopen.

Tijdens dat 'werk' ontmoet je op een dag een dame, die de krant koopt en verderloopt. Opeens draait ze zich om en loopt terug en begint een praatje. We praten over God en hoop.
Je vertelt haar: ik rook niet, drink niet, ben niet verslaafd maar wél afhankelijk van die € 6 per dag die ik verdien met de verkoop van de Straatkrant. Kijk, mijn Bijbel, daar put ik hoop uit. Ze zegt: Ik zal voor je bidden. We worden vrienden.
Gedurende de afgelopen 2 jaar heeft mijn dakloze vriend Valentin zelf alles ondernomen om te overleven, maar het laatste half jaar zie ik zijn lichamelijke conditie verslechteren en ik besef dat hij niet eens meer op die € 6 kan rekenen en het zonder hulp niet zal redden.

Maar hij heeft nog steeds hoop. HOOP OP HULP.

Ik besef dat ik lid ben van een geloofsgemeenschap, die mij misschien wil helpen mijn vriend te helpen.

IK WIL VALENTIN HELPEN, HELPT U MEE?

Als wij samen doneren, zorgen wij met een groep vrijwilligers dat het geld wordt ingezet om Valentin een start te geven voor een menswaardig bestaan.

Het doel is hem te helpen aan een betere taalvaardigheid (lezen en schrijven), in eerste instantie, een tijdelijke huisvesting, 2e hands huisraad, even weg van de straat. Een stageplaats bij een schilder, of in de schoonmaak.... maakt niet uit, ... een kans, de laatste...

Er is een aparte rekening geopend, die ik - Ingrid Wijngaarde - zal beheren, zodat het doel - een kans voor Valentin - bereikt kan worden als u geeft.

V. Milev, NL02 ABNA 0817 4270 90
De BIC van ABN AMRO is ABNANL2A.

Het streefbedrag is een bescheiden €5000.

Zou u willen helpen dit bericht te verspreiden voor breder bereik? Bij voorbaat bedankt.

Houd de facebookpagina in de gaten.
De vorderingen worden daarop bekend gemaakt.
Ook het einde van de hulpactie. 
Zou u de pagina willen liken?

Mattheus 25:40
'En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar Ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringste broeders van Mij hebt gedaan, hebt u dat voor Mij gedaan.'

Lees ook het verhaal van Syros
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry