Gebedslijst voor de Wereldkerk der Zevende-dags Adventisten pdf knop


1. Bid voor een geestelijke opleving bij de jonge mensen die het voortgezet onderwijs volgen wereldwijd. Bid dat zij enthousiaste ambassadeurs en zendelingen mogen zijn voor Christus.

2. Bid voor Adventist Mission die wereldwijde projecten coördineert waarbij nieuwe gemeenten gesticht worden, het heeft fondsen nodig om pioniers van Globle Mission naar nog niet bereikte gebieden te sturen.

3. Bid voor de mensen die wonen in de grote steden waar ze omringt zijn met zoveel dingen die hen afleiden van Jezus. Bid dat ze de zachte stem van de Heilige Geest mogen horen door al het lawaai en drukte heen.

4. Bid voor zendelingen en evangeliewerkers van allerlei aard, medisch, in het onderwijs, gemeentestichters, welzijnswerkers, etc. in alle dertien Divisies en aangesloten zendingsgebieden.

5. Bid voor de Islamitische naties en groepen in de wereld die zich nog steeds verzetten tegen Jezus Christus. Bid dat zij het evangelie horen en mogen aannemen.

6. Bid voor alle evangelisatieactiviteiten die wereldwijd georganiseerd worden in kader van ‘Mission to the Cities’ (Zendingswerk in de steden), alsmede op het platteland.

7. Bid dat de Heilige Geest kerkleden voorbereidt om in contact te komen met luisteraars van de Adventist World Radio in steden en hen te helpen volgelingen van Jezus te worden.

8. Bid voor het initiatief van het jeugd departement, ‘One Year in Mission’ (OYIM - Één jaar de zending in), waar wordt gewerkt aan het trainen van de volgende generatie stedelijke zendingsleiders.

9. Bid voor de Aziatische bevolkingsgroepen, waaronder ook de Boeddhisten en Hindoeïsme. Veel van hen hebben nog nooit van Jezus en wat Hij gedaan heeft, gehoord. Bid dat God ons speciale wijsheid geeft om hun harten te bereiken.

10. Bid voor de mensen in gebieden waar maar weinig christelijke invloed is. Bid dat God hun harten wil openen zodat ze het goede nieuws van Jezus zullen ontvangen.

11. Bid voor elke Zevende-dag Adventist wereldwijd die de Heilige Geest kan gebruiken voor evangelisatie in achtergelegen gebieden, persoonlijke getuigenissen of openbare evangelisatie.

12. Bid voor Wereldwijde Missies Stedelijke Centra die invloed in steden hebben over de hele wereld, aangaande onderwijs, gezondheidszorg, gezonde levensstijl, en andere departementen van de gemeenschap. Bid voor hen dat zij de echte noden en behoeften van mensen tegemoet kunnen komen en hen dan in contact brengen met Jezus.

13. Bid voor eenheid in elke kerk en entiteit wereldwijd, gebaseerd op nederig respect voor Gods Woord, respect voor elkaar, respect voor het aanvaarde kerkbeleid en voor oprecht gebed en de kracht van de Heilige Geest.

14. Bid voor volledige betrokkenheid in de missie van de kerk aangaande het verkondigen van de 3-engelen boodschap van Openbaring 14 en de vierde engel van Openbaring 18.

15. Bid voor uitbreiding van de samenwerking tussen de georganiseerde kerk en ondersteunende ministries in het evangelisatiewerk in onze samenleving en wereldwijd.

16. Bid voor een verhoogd bewustzijn en de verspreiding van de literatuur van de kerk der Zevende-dags Adventisten (geprint en elektronisch) door kerkleden en voor meer nadruk op literatuurevangelisatie.

17. Bid voor een toegenomen toewijding aan Adventistisch onderwijs op alle niveaus, aangezien dit zo belangrijk is voor het toekomstige leraren en de zendingsrichting van de kerk.

18. Bid voor de leden van Adventist Laymen´s Services and Industries (ASI) die lokale conferentie- of zendingsleiders helpen bij het ontwikkelen van zendingsplannen in de steden, waaronder alomvattende gezondheidsbediening en Algehele Leden Participatie (Total Member Involvement) als onderdeel van het Zending in de Steden-programma (Mission to the Cities).

19. Bid voor de duizenden zendelingen pioniers die kerken stichten waarvan velen in gevaarlijke situaties. Bid voor hun veiligheid, voor wijsheid en voor succes.

20. Bid voor een grotere acceptatie van medisch missiewerk, welke kerkleden de mogelijkheid geeft om te volgen in Christus’ onbaatzuchtig voorbeeld in het voorzien in de dagelijkse behoefden van mensen.

21. Bid voor de vluchtelingen wereldwijd die lijden. Bid vooral voor diegene die uit afgesloten landen komen, zodat zij het geloof in Christus mogen vinden en christenen mogen ontmoeten.

22. Bid voor een krachtig getuigenis door Zevende-dags Adventistische media, terwijl deze evangeliebedieningen plannen maken voor geïntegreerde evangelisatie-initiatieven over de hele wereld.

23. Bid voor een toenemende gerichtheid op geestelijkheid en evangelisatie bij elke kerkbestuurder in de wereld wanneer ze Christus presenteren en de unieke missie en boodschap van de kerk.

24. Bid God om Zijn overblijvend volk te helpen om nooit hun profetische identiteit op te geven.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry