Beroep doen op Gods beloftenpdf knop


Beloften van de Heilige Geest
Beloften dat God gebeden beantwoordt
Beloften over Gods macht
Beloften van Gods leiding
Beloften van een veranderd hart
Beloften van vergeving
Beloften van overwinning over de zonde
Beloften van genezing
Beloften van kracht om Gods wil te doen
Beloften om een getuige voor God te zijn

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry