Optie: Een nacht van gebed van dag 10 op dag 11 pdf knop


Waarom een Nacht van Gebed?
Er is niet heiligs aan een hele nacht of een deel van de nacht wakker te blijven en te bidden. Maar de nacht kan de enige tijd zijn waarin mensen het niet druk hebben en geen haast hebben. We geloven dat uw doel niet moet zijn dat u de nacht opblijft maar dat u bidt zo lang als nodig is en totdat u voor alle dingen hebt gebeden waar u denkt dat God wil dat u voor bidt.

We stellen voor dat een paar personen de leiding nemen gedurende de nacht. Verzeker u ervan dat u pauzes inlast. Als leider kunt u de sfeer aanvoelen en weten wanneer u een pauze moet inlassen en wanneer u door moet gaan met het volgende gebed. We stellen voor dat u ten minste elk 1,5 uur 10 minuten pauze inlast. U kunt ook samen lezen uit de Bijbel aan uw gebedstijd toevoegen. U kunt alle suggesties opvolgen of alleen maar een paar, afhankelijk wat het best is voor uw groep. Voel u vrij om te veranderen.

Zo zou de nacht van gebed eruit kunnen zien
1. Start met een tijd van lofprijzing. Prijs God in uw gebeden en ook door middel van gezangen.

2. Als u in een ruimte bent waar u over een beamer beschikt, kunt u de gebedsverzoeken in een automatische power pointpresentatie over het scherm laten scrollen, als een voortdurend gebed aan God.

3. Neem wat tijd voor getuigenissen; verzeker u ervan dat niets God hinder on u te verhoren. Geef de mensen de tijd voor persoonlijke belijdenis en trek wat tijd uit voor groepsbelijdenis. Moedig mensen aan om hun privé zonden persoonlijk voor God te brengen en hun openbare zonden openbaar te belijden. In Daniel 9:1-19 lezen we hoe Daniel, die bemiddelde voor het volk, de publieke zonden van het volk voor God bracht. Moedig mensen aan de publieke zonden in de gemeente te benoemen.

4. Bid voor de noden van hen die aanwezig zijn in de bijeenkomst. Zoveel mensen hebben in stilte pijn of kennen iemand die gebed heel hard nodig heeft.

5. Maak een kring en zet een stoel in het midden en nodig hen die een speciaal gebed naar voren willen brengen uit om in de stoel hun verzoek met de groep te delen. Ga met z’n allen om de stoel staan en laat twee of drie personen voor de naar voren gebrachte nood bidden, onder het doen van een beroep op de beloften van God. U zult verbaasd zijn over hoe veel mensen pijn hebben en gebed nodig hebben en hoe goed deze manier van betrokkenheid de sfeer in de gebedswake ten goede komt. U zult de Heilige geest ervaren.

6. Als u iemand dringend gebed nodig heeft, of iemand weet die dringen gebed nodig heeft, laat die het naar voren brengen. U hoeft geen namen te noemen als u dat niet wilt of kunt: God weet wie u bedoelt.

7. Verdeel de groep in tweeën. Laat de vrouwen in de ene ruimte bidden en de mannen in de andere ruimte. Laat een vrouw leider zijn van de vrouwengroep en een man van de mannengroep. Vaak zijn er persoonlijke noden die niet kunnen of niet met iedereen moeten worden gedeeld. Het is soms gemakkelijker ze te delen met iemand van hetzelfde geslacht.

8. Nadat u terug gekomen bent, bid voor de gebedsverzoeken op de gebedslijst voor de wereldkerk en die voor onze unie. hieronder. Heb niet het gevoel dat u zich elke avond door de hele lijst moet haasten. Misschien kunt u kleine groepen vormen en dat elke groep elke avond voor een deel van de lijsten bidt zodat elke groep aan het eind van de 10 dagen voor alle verzoeken heeft gebeden.

9. Bid voor de zeven personen voor wie u gedurende deze tien dagen hebt gebeden.

10. Kies een Bijbelgedeelte en bid erover.

11. Sluit de gebedstijd af met dankzegging, lofprijzing en gezang.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry